מתי יש צורך בערך נפרד עבור הליך?

ההליכים מפורטים כערך נפרד, כשיש צורך להרחיב אודות הליך מסוים מסיבה אחת או יותר:

 • במקרים בהם הליך מימוש זכות הוא ארוך ומורכב, וקיימים בו שלבים רבים, אנו מעדיפים לפתוח ערך נפרד עבור הליך מימוש הזכות. במקרים כאלו, בסעיף "הליך מימוש הזכות" של זכות מסוימת, נפנה אל הערך בו מפורט ההליך
 • במקרים בהם הליך הוא זכות בפני עצמה, או שהוא נדרש כדי לקבל הכרה וזכאויות (לדוגמה: אבחון אוטיזם)
 • במקרים בהם אותו הליך בדיוק רלוונטי עבור זכויות שונות. במקרה זה נעדיף לפתוח ערך נפרד עבור ההליך, ולהפנות אליו מכל הזכויות הרלוונטיות, בסעיף "הליך מימוש הזכות"

חלוקות המשנה בעמודי ההליך והנחיות עריכה כלליות

שם ההליך:

אנא הקפידו לבחור שם שיתאר את ההליך באופן המדויק ביותר. בנוסף יש לשים לב שהשם צריך להצביע על האוכלוסיה או ההקשר הספציפי של ההליך, כדי לא להתנגש עם שמות ערכים אחרים.

יצירת דף הליך

לאחר שבחרנו את שם הערך בו נכתוב את ההליך, ניצור דף חדש:

 • במנוע החיפוש נחפש את שם הערך
 • בתוצאות החיפוש תופיע האפשרות "יצירת הדף...באתר זה", כאשר נקליק עליה, יפתח מסך העריכה
 • נקליד את פקודת תבנית ההליך: {{ס:הליך}} ונשמור את הדף
 • תבנית ההדבקה תיצור באופן אוטומטי את עמוד הזכות. נקליק על עריכה, ונערוך את העמוד, בהתאם לפרמטרים הקבועים של עמודי ההליך:

מבנה העמוד והנחיות עריכה

כותרת הסבר והנחיות כלליות
תיבת הדגשים כאן מוכנס המידע החשוב ביותר לגבי ההליך בנקודות קצרות. לפני כל שורת מידע יופיע סמל עם סוג המידע הרלוונטי:
 • מידע- מידע כללי (או:תמצות ההליך למשפט אחד)
 • חשוב- מידע שחשוב לשים לב אליו בקשר להליך, לאוכולסיות הזכאים, לטפסים ותנאים מקדימים וכד'
 • פיצוי- מידע על ההליך הקשור בכסף או בתשלומים (אגרות, פטור מאגרות וכד')
 • ממשל - הפניה לאתר אינטרנט של גורם ממשל רלוונטי, במקרים בהם מופיע באתרים רשמיים מידע רב ושימושי

שימו לב:יש להשתמש רק בפקודות לסמלים הרלוונטים. במקרה שיש צורך ביותר מסמל אחד מאותו סוג יש להוסיף להדגש השני את הספרה 2 לדוגמא: חשוב=, חשוב2=, את פקודות הסמלים שלא בשימוש אפשר פשוט למחוק.

תקציר הסבר קצר על ההליך: מטרותיו העיקריות, התוצאות שמושגות לאחר שהושלם וכד'. אנא הקפידו להשתמש בשפה פשוטה ובהירה ככל האפשר, ולתמצת עד כמה שניתן.
אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים מי הן האוכלוסיות שההליך רלוונטי עבורן? מהם תנאי הסף לצורך הגשת פניה או התחלת ההליך?

שימו לב: במקרה שאוכלוסיות שונות נדרשות להליכים שונים, יש לפרט לכל אוכלוסיה את ההליך הרלוונטי בערך נפרד.

למי ואיך פונים פרטים ודרכי התקשרות עם הגורמים השונים הקשורים בשלבים השונים של ההליך, בסדר הכרונולוגי של הפניה. מומלץ לשלב גם קישורים לאתרי אינטרנט של כל אחד מהגורמים הרלוונטים.
ערעור פירוט שלבי הערעור, במקרה שניתן לערער על תוצאות ההליך. במקרה שערעור הוא הליך מורכב ומסובך, ניתן לכתוב אותו בהליך נפרד.
חשוב לדעת הבהרות ודגשים שחשוב לשים אליהם לב בעת יישום ההליך. כל הבהרה בסעיף נפרד.
פסקי דין פסקי דין המשפיעים על ההליך או קשורים להליך, וכבר מופיעים במערכת כל זכות. יש להכניס את שם פסק הדין, כפי שמופיע במערכת כל זכות. שימו לב: ניתן לבצע ייבוא אוטומטי של כל פסקי הדין של הפורטל או של הזכות אליה קשור ההליך, באמצעות השימוש בהטמעת כותרת
הרחבות ופרסומים מידע נוסף לאלו המעוניינים לקרוא באתרים חיצוניים. מימין יש להכניס את הקישור (כתובת האינטרנט) של המידע הרלוונטי, ומשמאל את תיאור המידע (שם המאמר, האתר בו הוא מוצג וכד')
מקורות כאן יש להכניס את מקור המידע שעל בסיסו נכתב הערך. לדוגמה:
 • המקור לערך זה באדיבות עמותת ידיד
 • מידע נוסף נלקח מאתר וויקיפדיה

במקרה שישנם קישורים לערכים המופיעים ברשת, יש להוסיף את הקישור ליד מקור המידע.

ראו גם כאן יש להכניס הפניות לערכים בתוך מערכת כל זכות, הקשורים לזכות או לאוכלוסית הזכאים. יש להכניס את שם הערך בתוך הסוגרים המרובעים.לדוגמא: |[[חופשת לידה]]. סדר ההפניות הוא על פי הרלוונטיות של הערכים לזכות. (הראשונה החשובה ביותר)
טפסים כאן יש להכניס קישורים לטפסים שיש למלא בעת מימוש ההליך. את הקישור לטופס יש להכניס בעמודה הימנית ובעמודה השמאלית את שם הטופס. שימו לב: אנו מעדיפים קישורים לטפסים המופיעים באתרים של הגופים הרלוונטים הקשורים בהליך.