הזכויות הן הלב הפועם של מערכת כל-זכות. מטרת העל של הפרויקט היא הגשת מכלול זכויות רחב ככל האפשר, המוצגות למשתמש הקצה בצורה הפשוטה והברורה ביותר, תוך קישור והפניות לזכויות נוספות שעשויות להיות רלוונטיות למתעניינים בתחום מסוים, או בזכות ספציפית.

חלוקות המשנה בעמודי הזכות והנחיות עריכה כלליות

שם הזכות:

אנא הקפידו לבחור שם שיסכם את עיקר ההטבה שמעניקה הזכות. בנוסף יש לשים לב לתת שם שיצביע על האוכלוסיה או ההקשר הספציפי של הזכות, כדי לא להתנגש עם שמות ערכים אחרים.

יצירת דף זכות

לאחר שבחרנו את שם הערך בו נכתוב את הזכות, ניצור דף חדש:

  • במנוע החיפוש נחפש את שם הערך
  • בתוצאות החיפוש תופיע האפשרות "יצירת הדף...באתר זה", כאשר נקליק עליה, יפתח מסך העריכה
  • בשורה העליונה של פקודות מסך העריכה, נבחר לטעון את תבנית הזכות. תבנית ההדבקה תיצור באופן אוטומטי את עמוד הזכות. נקליק על עריכה, ונערוך את העמוד, בהתאם לפרמטרים הקבועים של עמודי הזכויות:
  • (אפשרות נוספת היא להקליד את פקודת תבנית הזכות: {{ס:זכות}} ולשמור את הדף, ולאחר שהתבנית תיטען להכנס שוב לעריכה)

עמוד הזכות:

טור המידע הימני:

כותרת הסבר והנחיות כלליות
תיבת הדגשים כאן מוכנס המידע החשוב ביותר לציבור הזכאים בנקודות קצרות. לפני כל שורת מידע יופיע סמל עם סוג המידע הרלוונטי:

הקדמה:

מידע: מידע כללי (או:תמצות הזכות למשפט אחד)
ממשל: הפניה לאסמכתא של הזכות באתר האינטרנט של מי שנותן את הזכות, לרוב באתר ממשלתי.חשוב ביותר להשתמש בהדגש כזה כשאפשר!!!
חשוב: מידע שחשוב לשים לב אליו בקשר לזכות או להליך מימושה
פיצוי: מידע על הזכות שקשור בכסף או בתשלומים
איסור: דגש על משהו שאסור לבצע בהקשר של הזכות כדוגמת: "אסור לשאול על נטיה מינית של מועמד"
שאלה: יש מקרים נדירים בהם יש להשאיר שאלה פתוחה לקורא


שימו לב:יש להשתמש רק בפקודות לסמלים הרלוונטים. במקרה שיש צורך ביותר מסמל אחד מאותו סוג, יש להוסיף להדגש השני את הספרה 2 לדוגמא: חשוב=, חשוב2=, את פקודות הסמלים שלא בשימוש אפשר פשוט למחוק.

הסבר קצר על הזכות כאן יש להכניס מידע כללי על הזכות. אנא הקפידו להשתמש בשפה פשוטה ובהירה ככל האפשר, ולתמצת עד כמה שניתן.
מי זכאי? אוכלוסיות הזכאים. כל אוכלוסיה בסעיף נפרד.
הליך מימוש הזכות כאן יש להכניס מידע על תהליך מיצוי הזכות. כל שלב בהליך בפסקה נפרדת.
  • שימו לב:
  • במקרה שאוכלוסיות שונות נדרשות להליכים שונים, יש לפרט לכל אוכלוסיה את ההליך הרלוונטי בנפרד.
  • במקרים בהם ההליך ארוך ומורכב, מומלץ לפתוח ערך נפרד לפירוט ההליך. לפרטים ראו הליכים
חשוב לדעת כאן יש להכניס הבהרות ודגשים שחשוב לשים לב אליהם בנוגע לזכאות, הליך מימוש הזכות או הליכים קשורים. כל הבהרה בסעיף נפרד
ארגוני סיוע שמותיהם של ארגונים המסייעים במימוש הזכויות. יש להכניס את שמות הארגונים בלבד, בתוך הסוגריים המרובעים המקשרים לעמוד פנימי בכל זכות.

לדוגמה: [[כל-זכות]]

גורמי ממשל שמותיהם של גופי ממשל המעניקים את הזכות או קשורים למימושה. יש להכניס את שמות המשרדים בלבד, בתוך הסוגרים המרובעים הכפולים, המקשרים לעמודים פנימיים בכל זכות. לדוגמה: [[משרד הפנים]]
חקיקה ונהלים חוקים המורים על הזכות. יש להכניס את שם החוק בלבד בתוך הסוגריים המרובעים הכפולים. במקרה שרוצים לציין סעיף ספציפי בחוק או את שנת החוק, יש לרשום את ההרחבה מחוץ לסוגריים. לדוגמה: [[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]], התשנ"ד
הרחבות ופרסומים מידע נוסף לאלו המעוניינים לקרוא באתרים חיצוניים. יש להכניס מימין את הקישור (כתובת האינטרנט) של המידע הרלוונטי, ומשמאל את תיאור המידע (שם המאמר, האתר בו הוא מוצג וכד'). לדוגמה: [http://issidoron.blogspot.com/2011/03/blog-post_31.html אתר משפט, זיקנה וצדק]
מקורות כאן יש לכתוב את המקורות לערך. במקרה שמדובר בחוברת או מסמך שהונפק על ידי ארגון או גורם ממשל, יש לציין את שם המסמך ושם הארגון (לדוגמה: שוויון הזדמנויות בעבודה: מדריך לעובד ולעובדת. מאת טל אמיר, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה). במקרה שכתבתם את הערך בעצמכם, וברצונכם לתת קרדיט לארגון בו אתם עובדים, אפשר לרשום את שמכם ושם הארגון (לדוגמה: אמתי קורן, כל-זכות).
  • שימו לב: אם מקור החומר הוא מאתרים בעלי רשיון חופשי, יש לציין את שם האתר ולהפנות למקור ממנו נלקח המידע.

טור המידע השמאלי:

כותרת הסבר והנחיות כלליות
ראו גם כאן יש להכניס הפניות לערכים בתוך מערכת כל זכות, הקשורים לזכות או לאוכלוסית הזכאים. יש להכניס את שם הערך בתוך הסוגרים המרובעים הכפולים, המקשרים לערך פנימי במערכת, כשכל קו אנכי מסמן ערך חדש ומפריד את השורה. לדוגמה: |[[הנחה בארנונה למשפחות חד הוריות]]. סדר ההפניות הוא על פי הרלוונטיות של הערכים לזכות, כאשר הערך הראשון יהיה בד"כ שם הפורטל אליו משתייכת הזכות.
טפסים כאן יש להכניס קישורים לטפסים שיש למלא לצורך מימוש הזכות. אנו משתדלים מאוד להפנות לטפסים באתרים של המוסדות והמשרדים הרלוונטים (כמו אתר המוסד לביטוח לאומי, הרשות לזכויות ניצולי שואה וכד'), כדי להבטיח שהטופס אליו אנו מקשרים הוא העדכני ביותר. הקישור יתבצע על ידי הכנסת הקישור ותיאור שם הטופס והאתר בו הוא נמצא לסוגריים מרובעים. כל טופס יכתב בשורה נפרדת, לצד המספר המפריד את השורה בתיבת הטפסים. לדוגמה:| 1 = [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/1E81BF74-987A-4E79-9526-F27C443052F3/13584/jusice2.pdf טופס בקשה לסיוע משפטי].
  • שימו לב: ניתן לקשר לטפסים גם בגוף הטקסט של הליך מימוש הזכות, אך חשוב ביותר להשתמש בתיבת הטפסים
חדשות הוסרו מהאתר בסוף 2015