כותרת הסבר והנחיות עריכה כלליות
תקציר כאן יש להכניס הסבר כללי על החוק: מטרות חקיקתו, עיקריו, השלכות והשפעות על אוכלוסיות וכד'.
עדכונים לחוק עדכונים שנוספו לחוק במהלך השנים, והסבר קצר על כל עדכון והשלכותיו – כל עדכון בסעיף נפרד.
נושאים וזכויות קישורים אל נושאים (פורטלים) וזכויות ספציפיות עליהם משפיע החוק. יש לכתוב את שמות הזכויות והנושאים כפי שמופיעים במערכת כל זכות. במקרה שיש הרבה זכויות באותו נושא, יש להסתפק בהפניה אל הפורטל (למשל: שוויון הזדמנויות בעבודה).
חקיקה ונהלים חקיקה ונהלים הקשורים לחוק, משפיעים על החוק או שהחוק משפיע עליהם. יש לכתוב את שם החוק בלבד, בתוך הסוגריים המרובעים. במקרה שרוצים לציין את שנת החקיקה, יש לציינה מחוץ לסוגריים המרובעים.
הרחבות ופרסומים מקורות המידע לערך וקישורים להרחבות באתרים חיצוניים.
תיבת חוק תיבת החוק מספקת מידע כללי על החוק ומכילה פרמטרים קבועים:

|שם = יש לרשום את שם החוק המלא, כולל השנה העברית והלועזית
|קישור = יש להוסיף כתובת URL עם קישור לחוק ולאחר מכן לכתוב את האתר בו מופיע החוק בתוך סוגרים מרובעים
|שר אחראי = מי השר שאחראי על החוק? (לדוגמה: שר המשפטים)
|חוק קודם = במקרים בהם החוק נחקק במקום חוק אחר, יש לכתוב את שם החוק הקודם.