השימוש בתבניות הערכים

Tavnit.jpg
 • כדי לשמור על אחידות במערכת ולהקל על העורכים, לכל אחד מסוגי הערכים יש תבנית הדבקה המאפשרת הוספה מסודרת ומהירה של המידע. מטרת תבנית ההדבקה היא:
 • למרות שתבנית ההדבקה היא צורה המומלצת לכתיבת ערכים בכל זכות:
 • אם בתהליך העריכה תחשבו שנכון למחוק כותרת מסויימת, משום שאין פיסקה שנחוץ לכתוב תחת אותה כותרת - עשו זאת.
 • באותו אופן, אם בתהליך העריכה תרגישו שנכון להוסיף פיסקה תחת כותרת שאינה קיימת בתבנית - הוסיפו אותה.
 • הכנסת תבנית הדבקה בדף חדש נעשית באמצעות תפריט "בחירת תבנית" שמופיע בראש חלון העריכה (ראו תרשים משמאל).
 • לחצו על החץ, סמנו את התבנית הרצויה, ולחצו "טעינה".
 • התבנית תיטען במסך העריכה, יחד עם הנחיות לעורך אילו תכנים למלא בכל סעיף

טעינת תבנית בדף קיים

 • ככלל, מומלץ תמיד לטעון תבנית טרם תחילת הכתיבה של הערך. אולם במקרים בהם כבר יש תוכן בדף, או שברצונכם להעביר את הדף לתבנית שונה (נניח: מזכות להליך), ניתן לעשות זאת באמצעות הקלדת פקודה באופן ידני:
 • השימוש בתבנית הדבקה בתוך ערך מתבצע באמצעות כתיבת : {{ס:שם התבנית}}, בראש העמוד, ושמירה.

שמות הקיצורים לתבניות ההדבקה השונות:

  • פורטל: {{ס:פורטל}} להנחיות עריכת עמודי פורטלים ראו כאן
  • זכות: {{ס:זכות}} להנחיות עריכת עמודי זכות ראו כאן
  • הליך: {{ס:הליך}} להנחיות עריכת עמודי הליך ראו כאן
  • חוק/תקנה: {{ס:חוק}} להנחיות עריכת עמודי חוק ראו כאן
  • פסק דין: {{ס:פסק דין}} להנחיות עריכת עמודי פסקי דין ראו כאן
  • ארגון סיוע: {{ס:ארגון}} להנחיות עריכת עמודי ארגוני סיוע ראו כאן
  • גורם ממשל: {{ס:גורם ממשל}} להנחיות עריכת עמודי גורמי ממשל ראו כאן
  • דוגמת מכתב: {{ס:מכתב}} להנחיות עריכת עמודי דוגמאות מכתבים ראו כאן
  • מושג: {{ס:מושג}} להנחיות עריכת עמודי מושגים ראו כאן


חשוב לדעת

 • טעינת תבנית ההדבקה תמחק כל תוכן שכבר כתוב בדף לכן, טרם טעינת התבנית, מומלץ להעביר את הדף שכתבתם לשם זמני אחר, או להעתיק את התוכן למסמך וורד.
 • לאחר ההדבקה, תוכן התבנית מועתק לתוך הערך, ואין קשר יותר בין התבנית המקורית לבין הערך - כלומר, עדכונים לתבנית לא ישפיעו על הערכים בהם השתמשנו בה ולא ניתן יהיה לבדוק באיזה ערכים היא בשימוש.
 • דוגמאות לתבניות הדבקה ניתן לראות בתבניות תוכן..