על הרשויות הציבוריות בתחום החינוך לשאת בהוצאות המעבר של קרוב משפחה של תלמיד, שהיה מעורב באירוע מיני, למוסד חינוך אחר ברשות מקומית אחרת

פרטי פסק הדין

ערכאה:בג"ץ
שם התיק:בג"ץ 7374/01
תאריך:10.09.2003
קישור:נוסח פסק הדין באתר נבו

העותר (שהנו קטין) היה מעורב באירוע מיני בבית הספר. מנהלת בית הספר דיווחה על האירוע לרשויות הרווחה ולמשטרה, וכן ננקטו פעולות נוספות בעקבות האירוע. במקביל לטיפולן של רשויות הרווחה והמשטרה, נמשך הטיפול באירוע במסגרת בית הספר. למרות הנסיון לשמור על חשאיות פרטי האירוע וזהותם של התלמידים המעורבים, התפתח גל שמועות שהביא לפרסום כתבות בעיתונות המקומית וכתובות גרפיטי על קיר בית הספר. הדבר הניע את הנהלת בית הספר להודיע לכלל הורי בית הספר על פרטי הארוע ועל הצעדים שננקטו בעקבותיו. בנוסף, הוזמנו הורי התלמידים של שכבת הגיל של הקטין למפגש עם הנהלת בית הספר, וכל זאת תוך הקפדה שלא לחשוף פרטים מזהים. במהלך הדברים המתואר, חל קרע עמוק בין הורי הקטין לבין רשויות בית הספר וגורמי הרווחה. בסופה של אותה שנה, סיים הקטין את לימודיו בבית הספר היסודי ועבר ללימודי חטיבת ביניים בבית ספר אחר. עם פתיחת שנת הלימודים הבאה, העבירו הורי העותר את בתם הנוספת, אשר למדה באותו בית ספר, למסגרת לימודית אחרת בבית ספר ברשות מקומית אחרת. ההעברה נעשתה באישור הגורמים המוסמכים מטעם מערכת החינוך. אחות העותר, הקטנה ממנו במספר שנים, היתה בעת האירוע תלמידת כתה א' בבית הספר בו למד אחיה. הוריה העבירו אותה בסוף אותה השנה לבית ספר אחר ברשות חינוך מקומית אחרת. הנימוק להעברה היה כי הילדה סובלת ממצוקה חברתית קשה בבית הספר עקב האירוע בו היה מעורב אחיה. הרשויות המוסמכות במערכת החינוך הסכימו להעברה, ודרשו כי ההורים יחתמו על כתבי ויתור ביחס לכל טענה ודרישה כספית הקשורה להעברה (כלומר, יישאו בהוצאות העברה), והם עשו זאת, תחת מחאה. ההורים פנו לבית המשפט בטענה כי העברת הילדה היתה בלתי נמנעת ולכן על הרשויות לשאת בנטל המימון של ההעברה.

בית המשפט קבע:

  • אחריות הרשות הציבורית להעברת תלמיד ממסגרת חינוכית אחת למסגרת אחרת, בשל היקלעותו לתנאי מצוקה חברתית קשים ומיוחדים הינה פועל יוצא מזכותו הבסיסית של הילד לחינוך.
  • תנאי מצוקה חברתית קשים אינם מאפשרים את מיצוייה המלא של הזכות לחינוך.
  • כאשר אין מוסד חינוך מתאים לצורכי התלמיד ברשות החינוך המקורית יש להעבירו לבית ספר העונה לצרכיו, גם אם הוא מצוי ברשות חינוך מקומית אחרת.
  • על הרשות הציבורית נטל המימון של העברה כזו.
  • לעניין זה אין משקל מיוחד לעובדה שהיוזמה לבקשת ההעברה באה מהורי התלמיד, ממנהל המוסד או מרשות החינוך המקומית עצמה.
  • על המדינה והרשות המקומית לשאת בנטל תשלומי ההסעות ואגרת חינוך לתלמידי חוץ של אחות העותר.

משמעות

  • כאשר תלמיד נקלע לתנאי מצוקה חברתית קשים הנובעים ממעורבותו של קרוב משפחתו באירוע מיני בבית הספר, הרשות הציבורית היא שאחראית להעברת התלמיד ממסגרת חינוכית אחת למסגרת אחרת.
  • במקרה שאין מוסד חינוך מתאים לצורכי התלמיד ברשות החינוך המקורית, יש להעבירו לבית ספר העונה לצרכיו, גם אם הוא מצוי ברשות חינוך מקומית אחרת.
  • על הרשות הציבורית נטל המימון של העברה כזו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.