נבחן שלא עבר את מבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה) יכול להגיש ערעור על תוצאת המבחן
את הערעור יש להגיש, באופן מקוון, בתוך 7 ימי עסקים מיום ביצוע המבחן
הגשת הערעור אינה כרוכה בתשלום


נבחן שלא עבר את מבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה), רשאי להגיש ערעור על תוצאת המבחן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • את הערעור יש להגיש בתוך 7 ימי עסקים ממועד הבחינה העיונית באמצעות טופס מקוון באתר משרד התחבורה.
  • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס בהתאם להנחיות ולצרף את מסמך האישור על תוצאת הבחינה העיונית.

שלבי ההליך

  • הערעור יועבר לוועדת התיאוריה של משרד התחבורה לצורך קבלת החלטה.
  • ההחלטה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הנבחן בתוך 7 ימים מיום הגשת הערעור.
  • אם הערעור יתקבל, סטטוס הבחינה יעודכן ל"עבר".

חשוב לדעת

  • הגשת הערעור אינה כרוכה בתשלום.


ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים