כדי להוציא רישיון נהיגה יש חובה לעבור בהצלחה את מבחן התיאוריה
תוצאות המבחן תקפות למשך 5 שנים ממועד הבחינה
הרישום למבחן תיאוריה כרוך בתשלום אגרה


כשמעוניינים להוציא לראשונה רישיון נהיגה, וכן במקרים שיפורטו בהמשך, יש חובה לעבור מבחן נהיגה עיוני (תיאוריה) בתחומי חוקי התנועה, תפעול הרכב והתנהגות בטוחה בכביש.

 • המבחן נערך באופן ממוחשב, אך במקרים מסוימים ניתן לבקש להיבחן בעל-פה.
 • ישנן מספר שפות שניתן להיבחן בהן בנוסף לעברית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

פטור מבחינת התיאוריה

 • כל מי שמתקיים לגביו אחד מהמצבים הבאים זכאי לפטור מבחינת התיאוריה:
  • מי שעבר תיאוריה ב-5 השנים שקדמו להגשת הבקשה.
  • מי שהוא בעל דרגת רישיון A2 ,A1 ,A (אופנועים) ומעוניין להוציא רישיון דרגה B (רכב פרטי).
  • מי שהוא בעל דרגת רישיון B (רכב פרטי) ומעוניין להוציא רישיון דרגה A2 ,A1 ,A (אופנועים).
  • מי שהוא בעל דרגת רישיון C1 (משא קל) ומעוניין להוציא רישיון דרגה B (רכב פרטי) או דרגה A2 ,A1 ,A (אופנועים).
  • מי שהוא בעל דרגת רישיון C (משא כבד) ומעוניין להוציא רישיון דרגה E, זכאי לפטור מתיאוריה ומבדיקות רפואיות, בתנאי שעבר תיאוריה במהלך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה.

שלבי ההליך

רישום לבחינה ותשלום אגרה

 • המבחן מתקיים במרכזי בחינות המפוקחים על ידי משרד הרישוי, ויש להירשם מראש לבחינה בסניף הבחינה הרצוי.
 • ההרשמה למבחן כרוכה בתשלום, ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי במהלך הרישום לבחינה או בעת ההגעה לבחינה.
 • מחיר אגרת מבחן התיאוריה הוא 68 ש״ח (נכון ל-2023).

התאמות בבחינה

 • המבחן מתקיים על גבי מחשב במרכזי הבחינות.
 • יש אפשרות להיבחן בשפות עברית, ערבית, רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וספרדית.
 • לעולים חדשים, לאנשים עם לקויות למידה ולמי שאינם יודעים קרוא וכתוב, יש אפשרות להיבחן בעל-פה ולא באופן ממוחשב.
 • לפרטים נוספים ראו התאמות בבחינת התיאוריה של משרד הרישוי.

ביצוע הבחינה וקבלת תוצאות

 • לאחר הרישום, יש להגיע לסניף במועד הבחינה עם המסמכים הבאים:
  1. תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון). מי שטרם מלאו להם 16, יביאו תעודת זהות של הורה עם הספח, או דרכון ישראלי.
  2. אגרת מבחן משולמת, אם שולמה באמצעות האינטרנט בעת הרישום לבחינה.
  3. אישורים רפואיים מתאימים, במקרה שהתבקשו הקלות.
 • מסמכים נוספים:
  • התהליך הכללי של הוצאת הרישיון נעשה כיום באמצעות טופס מקוון בלבד (לא מנפיקים טופס ירוק לאחר מילוי הטופס המקוון).
  • נבחנים שרשיונם נפסל בהחלטת בית המשפט או בהתאם לשיטת הנקודות, ונבחנים המחדשים רישיון נהיגה לאחר יותר משנה או מבקשים להמיר את רישיונם לרישיון נהיגה ישראלי, נדרשים להגיע עם אישורים נוספים בהתאם למפורט ברשימה זו.
 • משך הבחינה כ-40 דקות והיא כוללת 30 שאלות רבות ברירה (אמריקאיות).
 • יש לענות 26 תשובות נכונות כדי לעבור את הבחינה.
 • תוצאות הבחינה ניתנות מיד בסופה, וכוללות סימון של התשובות השגויות.
 • תוצאות הבחינה יהיו תקפות למשך 5 שנים.
 • במקרה של כישלון בבחינה, ניתן להיבחן שוב כבר ביום למחרת. יש צורך להירשם מחדש ולשלם את אגרת הבחינה עבור כל בחינה.

ערעור

חשוב לדעת

 • אסור להכניס לחדר הבחינה תיקים או מכשירים סלולריים (ניתן לאחסן אותם בלוקרים הנמצאים במרכזי הבחינות).
 • ניתן להתחיל בשיעורי נהיגה לפני שעוברים את בחינת התיאוריה, אך משרד התחבורה ממליץ לעבור בהצלחה את התיאוריה ורק לאחר מכן לגשת לשיעורי נהיגה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים