פטור לעיוורים ולקויי ראיה מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עיוורים ולקויי ראיה עשויים לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל בעת העברת זכות חכירה בנכס לאדם אחר
הפטור ניתן עד לסכום של 30,000 ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם באפריל 1992)
למידע נוסף, ראו באתר רשות מקרקעי ישראל

עיוורים ולקויי ראיה המבקשים להעביר זכות חכירה בנכס לא מהוון לאדם אחר, עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל.

  • הפטור מתשלום דמי ההסכמה ניתן עד לסכום של 30,000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם באפריל 1992.
  • הזכאות להטבה ניתנת לזכאים פעם אחת בלבד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים