הקדמה:

נפגע פעולת איבה שקיבל תגמול חודשי היה זכאי לפטור מתשלום אגרת טלוויזיה
הפטור ניתן לנכה בדרגת נכות 10% - 19% בתנאי שדרגת נכותו נקבעה לפני 01.01.1996, וכן לנכה בדרגת נכות גבוהה יותר (ללא תלות במועד קביעת דרגת נכותו)
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים


נפגעי פעולות איבה שקיבלו תגמול נכות חודשי עקב פגיעת האיבה, היו זכאים לפטור מתשלום אגרת טלוויזיה.

אזהרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים.
מי שישלמו את חובם בתוך 3 חודשים מהיום שנשלחה אליהם הודעת החיוב, יידרשו לשלם את סכום הקרן בלבד (ללא תוספות הפיגורים שהצטברו במשך השנים). לפרטים נוספים ראו באתר רשות האכיפה והגבייה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הפטור ניתן באופן אוטומטי על פי רשימת זכאים שהעביר המוסד לביטוח לאומי לרשות השידור אחת לשנה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל