תושבים ביישובים המפורטים בהמשך זכאים להנחה של 100% בחשבון הארנונה עבור דירותיהם
ההנחה תינתן החל מ-07.10.2023 ועד תום תקופת הפינוי או הריענון של אוכלוסיית היישוב
מי שמחזיקים יתר מדירה אחת יקבלו את ההנחה על כל אחת מהדירות
ההנחה תינתן גם למי שיש להם חוב ארנונה שלא שולם עדיין
תושבים שלא רשומים במרשם האוכלוסין כתושבי היישוב, יכולים לשנות את כתובת המגורים רטרואקטיבית, ולקבל את הנחה ואת הזכויות הנוספות המוענקות למפונים


תושבי היישובים המפורטים בהמשך, זכאים להנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על דירתם החל מ-07.10.2023 ועד תום תקופת הפינוי או הריענון של אוכלוסיית היישוב על-פי החלטה של הממשלה.

  • למרות זאת, ביישוב מפונה, שלגביו החליטה הממשלה על פינוי או ריענון של חלק מהתושבים בלבד לפי אמות מידה שקבעה, יהיו זכאים להנחה רק מחזיקי דירות שהרשות המקומית קבעה לגביהם שהיו זכאים לפינוי או ריענון לפי החלטת הממשלה.
  • מי שמחזיקים יותר מדירה אחת בישובים אלה, יהיו זכאים להטבה זו על כל אחת מהדירות.
  • ההטבה תינתן גם למי שיש להם חוב ארנונה (בגין תקופות אחרות) שהם עדיין לא שילמו.

מי זכאי?

שימו לב
אם הממשלה החליטה על פינוי או ריענון של חלק מהתושבים בלבד לפי אמות מידה שקבעה, ההנחה תינתן רק למי שהרשות המקומית קבעה לגביהם שהיו זכאים לפינוי או ריענון לפי החלטת הממשלה.

תהליך מימוש הזכות

  • ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי. חשבון הארנונה שיישלח לתושבים אמור להביא בחשבון את ההנחה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים