סטודנטים וסטודנטיות שבני זוגם הם סטודנטים/סטודנטיות שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר אחרי לידה זכאים לפטור מנוכחות בשיעורים במשך שבוע
לפרטים על מימוש הזכות במוסד הלימודי יש לפנות לרכז ההתאמות
למידע רשמי ראו סעיף 13(א) לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטים וסטודנטיות שבני זוגם הם סטודנטים/סטודנטיות שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר אחרי לידה זכאים לפטור מנוכחות בשיעורים במשך שבוע.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי כדי לקבל פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישור ממשרד הפנים או מבית החולים על מועד הלידה.

חשוב לדעת

  • בן זוג של סטודנטית אחרי לידה שנעדר מבחינה שנערכה בתוך 3 שבועות מהלידה זכאי למועד בחינה נוסף.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות