נכי עבודה עם דרגת נכות בשיעור 50% לפחות פטורים מתשלום אגרות על רישום משכנתה ועל רישום שכירות


נכי עבודה שמבצעים פעולות ועסקאות במקרקעין פטורים מתשלום האגרות הבאות:

  • אגרה על רישום משכנתה
  • אגרה על רישום שכירות

מי זכאי?

  • מי שנקבעה להם דרגת נכות מעבודה בשיעור 50% לפחות.
  • בני/בנות זוגם של הנכים.
טיפ
אם שני יחידים שאחד מהם זכאי לפטור רשמו משכנתה משותפת ונישאו בתוך שנה מיום הרישום, ניתן לקבל החזר על האגרה ששילם בן הזוג שלא היה זכאי לפטור.

תהליך מימוש הזכות

  • מגישים את הבקשה לפטור בפנייה אישית או בכתב אל לשכת רישום המקרקעין.
  • יש להציג אישור מהביטוח הלאומי על דרגת הנכות ולציין מספר גוש וחלקה של הנכס הרלוונטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות