הקדמה:

נכה עבודה עשוי להיות פטור מתשלום אגרות שונות בעת רישום פעולות ועסקאות במקרקעין
פרטים נוספים תוכלו לקרוא באתר האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים

נכה עבודה עשוי להיות פטור מתשלום אגרות שונות בעת רישום פעולות ועסקאות במקרקעין.

  • הפנייה תטופל ע"י האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים העוסק בניהול, רישום ופיקוח על זכויות המקרקעין השונות בישראל.

מי זכאי?

  • נכה עבודה שבקשתו לפטור תאושר על-ידי האגף לרישום והסדר מקרקעין.

תהליך מימוש הזכות

  • את הבקשה לפטור יש להגיש בפנייה אישית או בכתב אל לשכת רישום המקרקעין הסמוכה למקום מגוריו של נכה העבודה.
  • בכל פנייה ללשכות רישום המקרקעין יש להצטייד במספר הגוש וחלקה של הנכס לגביו מבוקש המידע.

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות