מקבלי קצבת נכות מעבודה עשויים להיות פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בהתאם לתנאים שיפורטו
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תקציר

מקבלי קצבת נכות מעבודה שאין להם כל הכנסה אחרת, או שנקבעה להם נכות בשיעור של 100% לצמיתות, פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שהם זכאים לקצבה.

מי זכאי?

 • כל מקבל קצבת נכות מעבודה יהיה פטור בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אין לו הכנסות מלבד לקצבה.
  • הכנסותיו שלא מעבודה אינן עולות על 627 ₪, נכון ל-2024 (5% מהשכר הממוצע במשק).
 • מקבל קצבת נכות מעבודה שנקבעה לו נכות של 100% לצמיתות פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי גם אם יש לו הכנסה נוספת.
 • עם זאת:
  • עבור מקבלי הקצבה שהם עובדים שכירים, המעסיק ישלם דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה, אמהות ופשיטת רגל.
  • מקבלי הקצבה שהם עובדים עצמאים, ישלמו דמי ביטוח לענפים נפגעי עבודה ואמהות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים