הקדמה:

מקבלי קצבת נכות מעבודה העונים על התנאים שיפורטו, פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי קצבת נכות מעבודה שאין להם כל הכנסה אחרת, או שנקבעה להם נכות בשיעור של 100% לתקופה של למעלה משנה, פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שהם זכאים לקצבה.

מי זכאי?