הקדמה:

מקבלי קצבת נכות מעבודה העונים על התנאים שיפורטו, פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי קצבת נכות מעבודה שאין להם כל הכנסה אחרת, או שנקבעה להם נכות בשיעור של 100% לתקופה של למעלה משנה, פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שהם זכאים לקצבה.

מי זכאי?

  • מקבל קצבת נכות מעבודה שנקבעה לו נכות של 100% לתקופה של למעלה משנה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי גם אם יש לו הכנסה נוספת. עם זאת:
    • אם הוא עובד עצמאי, עליו לשלם דמי ביטוח נפגעי עבודה.
    • אם הוא עובד שכיר, על מעסיקו לשלם עבורו דמי ביטוח נפגעי עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.
  • מקבל קצבת נכות מעבודה שנקבעה לו נכות בשיעור הנמוך מ-100% או לתקופה של פחות משנה, יהיה פטור בכל אחד מהמקרים הבאים:
    • אין לו הכנסות מעבודה וממקורות אחרים.
    • יש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 528 ש"ח, נכון ל- 2021 (5% מהשכר הממוצע במשק).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים