נפגעי פעולות איבה בדרגת נכות 50% ויותר, המחזיקים בדירה בתנאי חכירה ומתגוררים בה דרך קבע זכאים לפטור מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין
הפטור מוענק פעמיים בלבד לכל נפגע


נפגעי פעולות איבה בדרגת נכות 50% ויותר, המחזיקים בדירה בתנאי חכירה ומתגוררים בה דרך קבע זכאים לפטור מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין.

מי זכאי?

  1. נקבעה לו דרגת נכות של 50% לפחות לצמיתות;
  2. מחזיק בדירה בתנאי חכירה;
  3. מתגורר בדירה דרך קבע.

תהליך מימוש הזכות

  • למימוש ההטבה יש לפנות למחלקת פעולות איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.

חשוב לדעת

  • הפטור ניתן פעמיים בלבד לכל נפגע.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים