הקדמה:

נפגעי תאונות דרכים פטורים מתשלום השתתפות עצמית בקופות החולים עבור שירותים רפואיים ותרופות שניתנו להם עקב הפגיעה בתאונה
הפטור ניתן עבור התרופות והשירותים הכלולים בסל הבריאות
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


נפגעי תאונות דרכים פטורים מתשלום השתתפות עצמית בקופות החולים עבור שירותים רפואיים ותרופות שניתנו להם עקב הפגיעה בתאונה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים