הפורטל מרכז מידע לגבי הנחות, פטורים ותקרות תשלום שנקבעו לאוכלוסיות שונות עבור שירותים רפואיים בקופות החולים.

במרבית המקרים מדובר בהנחה או פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים רפואיים הנכללים בסל הבריאות.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים