בית המשפט פסק כי פיטורי עובדת בהיריון שנעשו ימים ספורים לפני מלאת 6 חודשי עבודה נגועים בחוסר תום לב
לעובדת נפסקו פיצויים בסכום של כ- 12,000 ₪

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב-יפו
שם התיק:ע"ב (תל-אביב-יפו) 301422/97
תאריך:01.09.2002
קישור:לקריאת פסק הדין

תביעה זו עסקה בפיטורי עובדת בהיריון, שנעשו ימים ספורים לפני מלאת 6 חודשים לעבודתה של התובעת אצל מעסיקה, באופן בהול וללא מתן הודעה מוקדמת.

  • בית הדין קבע כי למרות שחוק עבודת נשים אינו חל על המקרה מכיוון שטרם מלאו 6 חודשים לעבודתה של העובדת במקום ואף חוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה אינו חל היות שמדובר במשרד שהועסקו בו פחות מ-6 עובדים, הפיטורים נעשו בחוסר תום לב, ולכן התובעת זכאית לפיצויים.
  • לעובדת נקבע פיצוי בסך 11,432 ₪ ובנוסף נקבע כי היא זכאית גם לפדיון חופשה שנתית בסך 572 ₪.

משמעות

  • חוק עבודת נשים לא חל במקרה שלא מלאו 6 חודשים מיום תחילת העבודה ועד הפיטורים (לפי הפסיקה התאריך הקובע הוא מועד ניתוק יחסי העבודה, כלומר חוק עבודת נשים חל גם על עובדת שניתנה לה הודעת פיטורים לפני שחלפו 6 חודשים להעסקתה, אך פיטוריה נכנסו לתוקף בתום תקופת ההודעה המוקדמת לאחר חלוף 6 חודשים להעסקתה).
  • במקרה שעובדת פוטרה מעבודתה על-ידי המעסיק כדי להתחמק מהוראות החוק היא זכאית לפיצוי בגין פיטורים בחוסר תום לב.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.