פינוי-בינוי היא תוכנית להתחדשות עירונית, שבמסגרתה נהרס מתחם מגורים ומוקם תחתיו מתחם חדש ומודרני
לצורך התחלת הליך פינוי-בינוי יש לקבל הסכמה של 66% מבעלי הדירות במתחם
בעלי דירות במתחם שמתנגדים להליך פינוי-בינוי עלולים להיות חשופים לתביעה מצד יתר בעלי הדירות על הנזקים שהסירוב גרם להם
בעלי הדירות מקבלים דירות משופצות בתנאים שהוסכמו בינם לבין היזם, ובדרך כלל גם חידוש של סביבת המגורים כגון גינות ותשתיות

בקיצור

 • בהתחדשות עירונית מסוג פינוי-בינוי נהרס מתחם קיים ומוקם תחתיו מתחם או מבנה חדש. פינוי בינוי מתייחס למתחמים שלמים וחייב לכלול לפחות 24 יחידות דיור בנויות. כדי לבצע מיזם שכזה, המתחם חייב להיות מוכרז על-ידי המדינה כמיועד לפינוי בינוי.
 • התנעת הליך פינוי בינוי דורשת את הסכמתם של 66% מבעלי הדירות (רוב מיוחס). יש צורך בהסכמה של 100% מבעלי הדירות כדי להוציא את המיזם לפועל.
 • במהלך הבנייה הדיירים מפונים לדירה אחרת, ולאחר מכן חוזרים לבניין החדש ויקבלו דירה חדשה, בתנאים שהוסכמו בין הדיירים לבין היזם.
 • ברוב המקרים פינוי בינוי כולל גם חידוש סביבת המגורים, כולל תשתיות, גינות, מוסדות חינוך ועוד.
 • פינוי בינוי מהווה עסקת מכירה לכל דבר. ואולם, הדיירים פטורים מתשלומי מס שבח, היטל השבחה ומס רכישה. כל אלה לא חלים עליהם אלא על היזם.
 • אוכלוסיות מסוימות זכאיות להקלות ולזכויות בתוכניות פינוי בינוי שמתקיימות במתחם שבו הם מתגוררים. למידע נוסף ראו שאלות ותשובות בנושא זכויות דיירים בהתחדשות עירונית.

מסלולים למיזמי פינוי בינוי

 • פינוי בינוי יכול להתקיים באחד משני מסלולים: מסלול רשויות (ביוזמת המדינה) ומסלול מיסוי (ביוזמה פרטית).
  • מסלול רשויות - במסלול זה, התוכנית נעשית ביוזמת המדינה, המכריזה על מתחם המיועד לפינוי ובינוי. הרשות המקומית אחראית על קידום התוכנית עד להכנתה ולאישורה במוסדות התכנון, והשלמת השטחים הציבוריים בתוכנית. לאחר מכן, האחריות על קידום העסקה מול היזם עוברת לבעלי הדירות.
  • מסלול מיסוי - במסלול זה התוכנית נעשית ביוזמת בעלי הדירות במתחם או היזם, שפונים למדינה בבקשה להכריז על מתחם כמיועד לפינוי ובינוי. ההכרזה מקנה הטבות במיסוי, והיזם נושא בעלות הכנת התוכנית וקידום אישורה בוועדות התכנון.

דיירים שמסרבים לפינוי בינוי

 • אם דיירים מסרבים לתוכנית פינוי בינוי למרות שקיימת הסכמה של יותר מ-66% מבעלי הדירות במתחם שלהם, ניתן לתבוע אותם על הנזקים.
 • קיימים מקרים שבהם אדם יסרב לעסקת פינוי בינוי, והסירוב שלו ייחשב סביר והוא לא יהיה חייב בפיצויים ליתר הדיירים. לפרטים ראו הזכות לסרב לעסקת פינוי בינוי.
 • אדם הסבור שתוכנית בנייה העומדת לאישור פוגעת באינטרס שלו, יכול להגיש התנגדות לאישור התוכנית.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים