במקרה של תאונת דרכים עם נפגעים משטרת ישראל אחראית לפנות את הרכב הפגוע מזירת התאונה למגרש אחסנה
אם הרכב אינו נחוץ לצרכי חקירה, תחויב משפחת בעל הרכב בעלויות הפינוי
אם נמסרה למשפחת הנפגע הודעה כי ניתן לשחרר את הרכב והיא התעכבה בפינויו, רשאי מגרש האחסנה לגבות מהמשפחה תשלום עבור אחסנתו


הפינוי הראשוני של רכב פגוע מזירה של תאונת דרכים עם נפגעים הוא באחריות משטרת ישראל.

שלבי ההליך

  • המשטרה מפנה את הרכבים הפגועים מזירת תאונת הדרכים אל מגרשי אחסנה המצויים בקשר חוזי עמה.
  • עם הגעת הרכב למגרש האחסנה לאחר התאונה, נערך רישום מדויק של כל החפצים שנמצאו בו.
  • בתום החקירה תקבל משפחת הנפגע הודעה כי ניתן לשחרר את הרכב.
  • מיד בתום חקירת המשטרה ולאחר קבלת היתר לשחרור הרכב, תתבקש משפחת הנפגע לפנות את הרכב ממגרש האחסנה. בשלב זה, תורשה המשפחה לגשת אל הרכב ולקחת ממנו כל פריט שנמצא בו ואינו נחוץ לצרכי חקירה.

חשוב לדעת

  • במקרה של עיכוב בפינוי הרכב, רשאי מגרש האחסנה לגבות מהמשפחה תשלום עבור אחסנתו, שסכומו קבוע במכרז מול המשטרה.
  • פינוי הרכב מזירת תאונת הדרכים לאחסנה לצורך החקירה, נעשה במימון המשטרה.
  • אם הרכב אינו נחוץ לצורך חקירה, תחויב משפחת בעל הרכב בעלויות הפינוי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים