הקדמה:

עובדת שפוטרה שלא כדין מחמת גילה פוצתה בשווי שכר של 6 חודשים + 25,000 ₪

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
מס' תיק:
עב 002609/00
תאריך:
10.08.2004

עובדת עבדה שנים רבות בחברה והמשיכה לעבוד בה לאחר שהחברה עברה לבעלות אחרת. במעמד זה קיבלה המלצות מצוינות ושבחים מהמעסיק הקודם ומהמעסיק החדש לגבי עבודתה.
בשלב זה, היא הייתה בת 64, כלומר העובדת המבוגרת ביותר בחברה, כאשר שאר העובדות הן בגילאים 30-25 והמעסיק הוא בן 31.
כשנה לאחר העברת הבעלות בחברה, פוטרה העובדת. היא טענה כי בשיחת הפיטורים אמר לה מעסיקה כי הסיבה לפיטוריה היא העובדה שהיא "מיצתה את עצמה בעבודתה" וכי "עובדת שעברה את גיל ה-60 כבר צריכה לצאת לפנסיה", אף שהיא הביעה את רצונה לנצל את זכותה החוקית להמשיך לעבוד עד גיל הפרישה (65 באותה עת).
המעסיק מצדו, טען כי העובדת פוטרה בשל תפקוד לקוי מצדה ואי רצונה לשתף פעולה עם שאר העובדים.
בית המשפט קיבל את טענות העובדת, שהוכיחה כי לא היה כל פסול בהתנהגותה שיצר עילה חוקית לפיטורים, ואילו המעביד לא הצליח להוכיח כי התובעת לא פוטרה מטעמי גיל.
לתובעת נפסקו פיצוי בשווי 6 חודשי שכר, לרבות כל ההפרשות הסוציאליות, וכן פיצוי נוסף בסך 25,000 ₪ בגין נזק כללי שנגרם לתובעת עקב אפלייתה לרעה בגין גילה.

משמעות

  • פיטורי עובד מחמת גילו לפני גיל הפרישה הנם בגדר אפליה פסולה.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״