הקדמה:

נפגעי עבירות סחר בבני אדם עשויים לקבל פיצוי כספי מ"קרן החילוט" לצורך שיקום, טיפול והגנה
פיצוי כספי מהקרן עשוי לקבל גם מי שעל-פי פסק דין זכאי לפיצויים מהגורמים שפגעו בו, והוא אינו מצליח לגבות אותם (לפרטים נוספים)
לא יינתן פיצוי למטרות אחרות, כמו סיוע משפטי בהסדרת מעמדו של הנפגע בארץ
הגשת הבקשה לקבלת הפיצוי אינה כרוכה בתשלום
שימו לב

"קרן החילוט" היא קרן ייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות.

מי זכאי?

 • מי שהוכר כנפגע עבירות סחר בבני אדם, ודרוש לו סכום כספי לצורך שיקום, טיפול או הגנה.
דוגמה
מטרות שעשויות לאפשר את קבלת הפיצוי:
 • טיפול בילדי הנפגע
 • צרכים רפואיים
 • צרכי דיור
 • צרכי הכשרה ותעסוקה
דוגמה
מטרות שאינן מזכות בפיצוי:
 • החזר עבור דמי כופר ששילם הנפגע לעברייניים
 • תשלום לעורך דין של הנפגע לצורך הסדרת מעמדו בארץ
 • לא יינתן פיצוי אם לנפגע יש מקור אחר למימון אותה מטרה (למשל אם הוא מבקש מימון עבור טיפולי בריאות, אך יש לו ביטוח בריאות לאותה מטרה).

תהליך מימוש הזכות

הערת עריכה
1. לא מבינה איך יודעים מתי הוועדה מתכנסת, בגלל זה הכנסתי את הסיוע המשפטי כבר בהתחלה ; 2. לא מצליחה להוריד או להעתיק את הקישור של הטפסים עצמם, ולכן הפרטים שצריכים להופיע בטופס נלקחו מתוך התקנות
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 16:22, 11 בנובמבר 2019 (IST)
 • על הנפגע להגיש בקשה לוועדה הפועלת מטעם הקרן ומתכנסת במועדים שנקבעים מראש.
טיפ

הגשת הבקשה

 • יש להגיש את הבקשה 45 ימים לפחות לפני כינוס הוועדה (בנסיבות חריגות, ובאישור מיו"ר הוועדה, תתאפשר הגשת בקשה גם סמוך יותר למועד כינוס הוועדה).
 • הבקשה תוגש באמצעות הטופס המקוון, בשפה העברית או האנגלית, לנוחות המבקש, ותכלול את הפרטים הבאים:
  1. שם המבקש ומספר הזהות שלו או מספר רישומו, לפי העניין, וכן פרטים לצורך יצירת קשר עמו.
  2. אימות מעמד המבקש כנפגע (על-ידי ראיות ממקורות חיצוניים או על-ידי תצהיר הנפגע).
  3. לנפגע השוהה בחו"ל– אימות זהותו על-ידי ייפוי כוח נוטריוני או מסמך מטעם קונסוליה של מדינת ישראל במדינה שבה הוא שוהה. אם האימות אינו אפשרי, ניתן להסתמך על ראיות אחרות כגון תצהיר של הנפגע או של אדם אחר, ומידע ממקורות אחרים.
  4. לנפגע שאינו דובר עברית ומבקש להופיע לפני הוועדה, יש לפרט אלו שפות הוא דובר.
  5. הסכום המבוקש.
  6. המטרה שלשמה מבוקש הסכום, תיאור ועלויות מפורטות.
  7. הבעת הסכמה לשתף פעולה עם מנגנוני פיקוח ובקרה על השימוש שנעשה בסכום וכן לפתוח ספרי תקציב למטרה זו.
  8. הצהרה שלא התקבלה תמיכה כספית לתכנית המבוקשת מגורם אחר, ואם ניתנה תמיכה חלקית, פירוט מקור התמיכה והסכום.
  9. מידת ההשתתפות של המבקש בפעילות שהמימון מבוקש עבורה.
  10. כל מסמך נוסף שיש בו כדי לאמת את תוכן הבקשה.
  11. התחייבות שאם הפיצוי שולם למבקש, בלי שהיה זכאי לקבלו, הסכום יוחזר אחרי הדרישה הראשונה.
 • יש לצרף לבקשה מכתב אישי מהמבקש, המסביר מדוע הוא מעוניין באמצעים שביקש לצורך שיקומו.
 • לאחר הגשת הבקשה יישלח אישור בדואר אלקטרוני על קבלתה.
 • ייתכן שייתבקשו מסמכים נוספים במידת הצורך.

הדיון בוועדה

 • הבקשה תידון בוועדת קרן החילוט הקרובה.
 • אם הבקשה הוגשה עבור כמה מטרות, כל מטרה תיבחן בנפרד.
 • בקביעת גובה הסכומים שישולמו לנפגע, הוועדה תתחשב בין היתר בנתונים הבאים:
  • חומרת העבירה שנעברה נגד המבקש ומקום ביצוע העבירה.
  • מענה שניתן למבקש במסגרת אחרת מהמדינה (למשל מקלט).
  • האם המבקש שיתף פעולה עם רשויות האכיפה.
  • פיצוי שקיבל המבקש במסגרת הליך אחר (למשל, פיצוי במסגרת הליך פלילי או אזרחי).
  • מצבו הנוכחי של המבקש, כגון סיכויי שיקום והאם יש לו בני משפחה התלויים בו.
  • עד כמה דחופים, יעילים וקונקרטיים אמצעי השיקום המבוקשים.
  • קיומה של חלופה זולה יותר לאמצעי השיקום המבוקש.
  • האם המבקש שוהה בישראל באופן חוקי.
  • האם המבקש ביצע עבירות פליליות בישראל.
 • הודעה על החלטת הוועדה תימסר למבקש בדואר אלקטרוני.

בקשה חוזרת

 • אם הוועדה אישרה רק סכום חלקי מתוך הפיצוי המבוקש, ניתן לשוב ולפנות לוועדה בבקשה חוזרת במועד מאוחר יותר.

חשוב לדעת

 • נפגעי עבירות סחר בבני אדם עשויים להיות זכאים לאשרה זמנית לשהייה בארץ, לצורך טיפול ושיקום.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

-->