משרת מילואים שגויס בצו 8 במהלך מלחמת חרבות ברזל ובשל שירות המילואים נפגעה הכנסתו של בן או בת זוגו, עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין אובדן ההכנסה
הפיצוי יינתן למשרתי מילואים שיש להם ילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21
הפיצוי יינתן גם לבן או בת זוג לשעבר ששותפים לגידול הילד עם משרת המילואים או לבן משפחה אחר אם הוא הורה יחידני
יינתן פיצוי מקסימלי של עד 10,000 ₪
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל


משרת מילואים שגויס בצו 8 במהלך מלחמת חרבות ברזל, ובשל שירות המילואים נפגעה הכנסתם של בן או בת הזוג, עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין אובדן ההכנסה.

 • הפיצוי יינתן לבני זוג שיש להם לפחות ילד אחד עד גיל 14 או ילד בעל צרכים מיוחדים עד גיל 21, וכן לבני זוג לשעבר ששותפים לגידול הילדים.
 • סכום הפיצוי המקסימלי שיינתן הוא 10,000 ₪.
טיפ

מי זכאי?

 • משרת מילואים שגויס בצו 8 במהלך מלחמת חרבות ברזל ושירת במשך 8 ימים לפחות, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. יש לו לפחות ילד אחד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21.
  2. כתוצאה משירות המילואים נפגעה ההכנסה של בן משפחה המטפל בילדים:
   • בן או בת זוג
   • בן או בת זוג לשעבר של משרת המילואים, השותפים לגידול הילדים.
   • קרוב משפחה אחר של משרת המילואים באחד מהמקרים הבאים:
    • אם 2 בני הזוג משרתים במילואים או בכוחות הביטחון או בריתוק משקי
    • משרת המילואים הוא הורה יחידני

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באמצעות טופס מקוון, ובנושא הפניה לבחור "אובדן הכנסה של בן/בת הזוג".
 • במקרה שבו 2 בני הזוג משרתים במילואים, בכוחות הביטחון או בריתוק משקי יש לבחור בנושא הפניה בטופס "אובדן הכנסה כששני בני הזוג משרתים"
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. 3 תלושי שכר מהתקופה שלפני שירות המילואים
  2. תלוש שכר של החודש בו נגרמה פגיעה בהכנסה
  3. דו"ח עיסוקים מהאזור האישי באתר ביטוח לאומי
  4. מסמכים המעידים על שינוי במצב הכלכלי בעקבות שירות המילואים
  5. ספח תעודת זהות של משרת המילואים (ספח בלבד, ולא כל תעודת הזהות)
  6. אם יש ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21 - אישור על טיפול בילד עם צרכים מיוחדים במשפחה
שימו לב
קרן הסיוע פועלת החל מ-15.112023 למשך שנה, עד ל-15.11.2024

ערעור

 • אם הבקשה לא אושרה, או אושרה באופן חלקי, ניתן להגיש בקשת ערעור מנומקת לוועדת הערעורים.
 • ניתן להגיש בקשת ערעור עד 21 ימים מיום קבלת התשובה. במקרים חריגים ובשיקול דעת יו"ר ועדת הערעור, ניתן יהיה לדון גם בערעורים שיתקבלו לאחר 21 ימים.
 • ניתן לצרף מסמכים שיכולים לתמוך ולאשר את הטענות בערעור.
 • הוועדה תשקול את הנסיבות האישיות של המערער ואת כלל המענים שניתנו לו.
 • ועדת הערעורים תתכנס בסוף השבוע השני בכל חודש (במידת הצורך ניתן לכנס את הוועדה מוקדם יותר).

הגנה מעיקול כספי המענק

 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק ולא להעביר אותה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו לזכאים.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של הזכאים, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהמועד שהועברו (לאחר מכן ניתן לעשות זאת).
 • ניתן יהיה לעקל את המענק במקרה שהזכאים למענק חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי.


חשוב לדעת

 • הסיוע הכספי מהקרן מהווה הכנסה חייבת במס, ומסכום גובה הפיצוי ינוכה מס במקור.
 • לא ניתן להגיש בקשת פיצוי פעמיים בשל אותו נזק, ובמקרה שיינתן פיצוי כפול בשל אותו נזק, משרת המילואים יידרש להשיב את הכסף.
 • לא יאושר "כפל פיצוי" במסגרת קרן הפיצוי של רשות המיסים.
 • למידע נוסף על זכויות משרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל ראו מדריך למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל.
 • למידע על כל התשלומים למשרתי המילואים ראו תשלומים והחזרי הוצאות בגין שירות מילואים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים