הקדמה:

בתיק זה הורה בית המשפט על עריכת תסקיר נפגע לכל אחד מבני משפחתו של נרצח.
בעקבות המידע מהתסקיר, הטיל בית המשפט על הנאשם פיצוי כספי גבוה במיוחד, בסך כולל של מעל ל-800,000 ש"ח.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
מס' תיק:
פח 001101/06
תאריך:
13/07/2009

בית המשפט המחוזי בתל אביב עשה שימוש בסמכותו והורה על עריכת תסקיר נפגע לכל אחד מבני משפחתו של נרצח, אשר יוצגו בתיק ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה.

לאחר קבלת התסקיר וחומר נוסף שהובא לבית המשפט בדבר הפגיעה החמורה שעברו בני המשפחה בשל הרצח, גזר בית המשפט על הנאשם מאסר עולם ובנוסף פיצוי בסכום המקסימלי האפשרי בחוק לכל אחד מהורי המנוח ולאחיו הקטן, וכן פיצוי בסך 80,000 ש"ח לכל אחד משני אחיו הבגירים.

משמעות

  • בפסיקה חדשנית זו, נתן בית המשפט קול למצוקותיהם של נפגעי העבירה ופירש בהרחבה את סמכותו לפסוק פיצויים לנפגעי העבירה.


חקיקה ונהלים