בית המשפט יכול להורות על עריכת תסקיר על מצבם של נפגעי עבירות מין או אלימות
התסקיר ייערך רק בהסכמתו של הנפגע
נפגע שלגביו הוכן התסקיר לא ייקרא להעיד בנוגע אליו

במסגרת טיעוני התביעה לעונש, יכול בית המשפט להורות על עריכת תסקיר לנפגע העבירה במקרים של עבירות מין, אלימות חמורה והמתה.

 • התסקיר ייערך רק בהסכמתו של הנפגע.
 • במסגרת התסקיר תיערך סקירה על מצבו של נפגע העבירה. התסקיר יבחן, בין היתר, את הנזק שנגרם בין אם נפשי, פיזי, משפחתי וכו'.
 • במקרה שהעבירה גרמה למותו של אדם, יתייחס התסקיר לאחד או יותר מבני משפחתו של מי שהעבירה גרמה למותו.
 • התסקיר נערך על-ידי עובד סוציאלי שמונה במיוחד על-ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים, אשר מתמחה באבחון והערכת טראומה ופוסט טראומה והוסמך לערוך תסקירי נפגע.
 • תסקיר לנפגע קטין (עד גיל 18), ייערך על-ידי מפקח בשרות לילד ולנוער, במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
 • תסקיר לנפגע עבירה בגיר (מגיל 18 ומעלה), ייערך על-ידי עובד שירות המבחן למבוגרים.

שלבי התהליך

 • בית המשפט הוא המורה בפועל על עריכת התסקיר.
 • נפגע העבירה יכול בעזרת הפרקליט או התובע המשטרתי המנהלים את התיק בבית המשפט, לבקש מבית המשפט להורות על עריכת התסקיר.
 • הפנייה מבית המשפט מועברת לעורך התסקיר, אשר יוצר קשר עם נפגע העבירה.
 • עורך התסקיר אוסף מידע אודות הנזק שנגרם כתוצאה מהעבירה ומעביר אותו בכתב לבית המשפט.

פרטיות הנפגע בתסקיר

 • העתק מהתסקיר יועבר לידי התובע ולידי הסנגור, אולם בית המשפט רשאי שלא למסור את התסקיר או חלקים ממנו לידי הנאשם.
 • נפגע שלגביו הוכן התסקיר לא ייקרא להעיד בנוגע אליו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

 • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה