הקדמה:

בית המשפט רשאי להורות לנאשם לפצות את נפגע/ת העבירה על הנזק שגרם לו
ניתן לקבל פיצוי על כל אחת מהעבירות שבהן הורשע הנאשם בנפרד
סכום הפיצוי המירבי על כל עבירה שבה הורשע הנאשם הוא 258,000 ₪ (נכון לשנת 2022)
למידע רשמי ראו סעיף 77 לחוק העונשין


במסגרת גזר הדין, בית המשפט רשאי לקבוע כי הנאשם יפצה את נפגע העבירה על הנזק או הסבל שנגרם לו כתוצאה מהעבירה שבה הורשע.

מי זכאי

  • כל אדם שניזוק כתוצאה מהעבירה שבה הורשע הנאשם.
  • בעבירות המתה (רצח, הריגה וכו') נפגעי העבירה הם בני הזוג של המנוחים, הורים או בני זוגם, בן או בת, אח או אחות.
  • בעבירות המתה בית המשפט רשאי לחייב את הנאשם לפצות את כל אחד מנפגעי העבירה בנפרד.
דוגמה
אם הנאשם הורשע ברצח של אדם שהיה נשוי עם 2 ילדים, בית המשפט יכול לקבוע כי הנאשם יפצה בנפרד את אשתו של הנרצח ואת כל אחד מילדיו.
  • בית המשפט יכול לקבוע כי הנאשם יפצה את הנפגע על כל אחת מהעבירות שבהן הורשע בנפרד.

סכום הפיצוי

  • סכום הפיצוי המירבי הוא 258,000 ₪ על כל עבירה שבה הורשע הנאשם (נכון לשנת 2022).
דוגמה
אם בית המשפט הרשיע את הנאשם בעבירות של אינוס ותקיפה, הוא יכול להטיל עליו פיצוי של עד 258,000 ₪ על עבירת האינוס ובנוסף עד 258,000 ₪ על עבירת התקיפה.

גביית הפיצויים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

  • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה