הקדמה:

בית המשפט רשאי להורות לנאשם לפצות את נפגע העבירה בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מביצוע העבירה
ניתן לקבל פיצוי בגין כל אחת מהעבירות בהן הורשע הנאשם בנפרד
סכום הפיצוי המקסימלי, בגין כל עבירה שבה הורשע הנאשם, הינו 258,000 ש"ח (נכון לשנת 2020)במסגרת גזר הדין, רשאי בית המשפט לקבוע כי הנאשם יפצה את נפגע העבירה בגין הנזק או הסבל שנגרם לו כתוצאה מהעבירה בה הורשע.

מי זכאי

  • כל אדם שניזוק כתוצאה מהעבירה בה הורשע הנאשם.
  • בעבירות המתה (רצח, הריגה וכו') נפגע העבירה הוא בן זוגו של המנוח, הורה או בן זוג של הורה, בן או בת, אח או אחות.
  • בעבירות המתה, רשאי בית המשפט לחייב את הנאשם לפצות את כל אחד מנפגעי העבירה בנפרד.
דוגמה
אם הורשע הנאשם ברצח של אדם שהיה נשוי עם 2 ילדים, יכול בית המשפט לקבוע כי הנאשם יפצה את אשתו של הנרצח בנפרד ואת כל אחד מילדיו בנפרד.
  • בית המשפט יכול לקבוע כי הנאשם יפצה את הנפגע בגין כל אחת מהעבירות בהן הורשע בנפרד.

סכום הפיצוי

  • סכום הפיצוי המקסימלי עומד על 258,000 ש"ח בגין כל עבירה בה הורשע הנאשם (נכון לשנת 2020).
דוגמה
אם הרשיע בית המשפט את הנאשם בעבירות של אינוס ותקיפה, הוא יכול להטיל עליו פיצוי של עד 258,000 ש"ח בגין עבירת האינוס ובנוסף עד 258,000 ש"ח בגין עבירת התקיפה.

גביית הפיצויים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

  • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה