בית המשפט רשאי להורות לנאשם לפצות את נפגע/ת העבירה על הנזק שגרם
ניתן לקבל פיצוי על כל אחת מהעבירות שבהן הורשע הנאשם בנפרד
סכום הפיצוי המירבי על כל עבירה שבה הורשע הנאשם הוא 258,000 ₪ (נכון לשנת 2022)
למידע רשמי ראו סעיף 77 לחוק העונשין

במסגרת גזר הדין, בית המשפט רשאי לקבוע כי הנאשם יפצה את נפגע/ת העבירה על הנזק או הסבל שגרם לנפגע/ת.

מי זכאי

  • כל אדם שניזוק כתוצאה מהעבירה שבה הורשע הנאשם.
  • בעבירות רצח/המתה נפגעי העבירה הם בני המשפחה מדרגה ראשונה של המנוח. למידע נוסף ראו נפגע עבירת המתה.
  • בעבירות המתה בית המשפט רשאי לחייב את הנאשם לפצות את כל אחד מנפגעי העבירה בנפרד.
דוגמה
אם הנאשם הורשע ברצח של אדם שהיה נשוי עם 2 ילדים, בית המשפט יכול לקבוע כי הנאשם יפצה בנפרד את אשתו של הנרצח ואת כל אחד מילדיו.
  • בית המשפט יכול לקבוע כי הנאשם יפצה את הנפגע על כל אחת מהעבירות שבהן הורשע בנפרד.

סכום הפיצוי

  • סכום הפיצוי המירבי הוא 258,000 ₪ על כל עבירה שבה הורשע הנאשם (נכון לשנת 2022).
דוגמה
אם בית המשפט הרשיע את הנאשם בעבירות של אינוס ותקיפה, הוא יכול להטיל עליו פיצוי של עד 258,000 ₪ על עבירת האינוס ובנוסף עד 258,000 ₪ על עבירת התקיפה.

גביית הפיצויים

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

  • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה