נוסע שנמנע ממנו לעלות לטיסה עקב רישום יתר (אוברבוקינג) עשוי להיות זכאי לפיצוי מחברת התעופה
אם הנוסע זכאי לפיצוי מכוח כמה חוקים, עליו לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין לדרוש את הפיצוי
אם חברת תעופה סירבה להעניק פיצוי, ניתן לתבוע אותה (יש לשים לב לתקופת ההתיישנות להגשת התביעה בהתאם לחוק שלפיו היא מוגשת)


נוסע שרכש כרטיס טיסה ונמנע ממנו לעלות לטיסה עקב רישום יתר (אוברבוקינג) עשוי להיות זכאי לפיצוי, אם חל על טיסתו חוק שמזכה אותו בפיצויים.

 • רישום יתר לטיסה ייתכן במקרים הבאים:
  • כשחברת התעופה מכרה כרטיסי טיסה במספר שעולה על מספר כסאות הישיבה במטוס, מתוך הנחה שחלק מהנוסעים יבטלו את טיסתם.
  • כשחברת התעופה נאלצת להחליף את המטוס למטוס בעל קיבולת נמוכה יותר.
שימו לב
כדי לקבל את הפיצוי יש לפנות בכתב לחברת התעופה בהקדם האפשרי, ולצרף את כל המסמכים הרלוונטים, כגון מסמכים שמעידים על סיבת אי-העלאה למטוס, קבלות עבור הוצאות שהוציא הנוסע וכו׳.

תחולת החוקים השונים

 • על טיסות שונות עשויים לחול חוקים שונים, בהתאם ליעד הנחיתה או ההמראה, ובמקרים מסוימים יחול על אותה טיסה יותר מחוק אחד.
 • פיצוי לנוסע שלא עלה לטיסה בגלל רישום יתר עשוי להתקבל בהתאם לחוקים הבאים (כל נוסע יכול לבדוק מהי החקיקה הרלוונטית למקרה שלו ולבחור לפי איזה חוק הוא מבקש את הפיצויים):
  • החוק הישראלי, שחל על טיסות שיוצאות או נכנסות לישראל.
  • חוקי האיחוד האירופי, שחלים על טיסות שיוצאות ממדינות האיחוד האירופי, טיסות פנימיות או בינלאומיות. החוק האירופי חל גם על טיסות שיוצאות ממדינות שאינן חברות באיחוד ונוחתות במדינות שחברות באיחוד, אם חברת התעופה משתייכת למדינה שחברה באיחוד.
  • חוקי ארה"ב, שחלים על טיסות שיוצאות ממדינות ארה"ב, פנימיות או בינלאומיות.
  • אמנת מונטריאול, שחלה על טיסות בינלאומיות בין מדינות שחברות באמנה. האמנה תחול גם על טיסות בתוך אותה מדינה, אם היתה חניית ביניים מחוץ למדינה.

טיסה לפי החוק הישראלי

מי זכאי?

 • נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בטיסות הבאות:
  • טיסות שהמריאו ממדינה זרה לישראל.
  • טיסות שהמריאו מישראל למדינה זרה.
  • טיסות פנים בארץ.
 • בטיסה שיוצאת מישראל ומופעלת על-ידי חברת תעופה ישראלית יחול החוק הישראלי בלבד.

מי לא זכאי

 • חברת התעופה לא מחויבת לפצות נוסע שלא הועלה לטיסה בגלל אחת מהסיבות הבאות:
  • מצב בריאותו של הנוסע.
  • לנוסע אין מסמכי נסיעה מתאימים.
  • קיים חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה, אלא אם הנוסע הגיע לשדה התעופה 3 שעות לפחות לפני מועד הטיסה המתוכנן ובבדיקה הביטחונית שעבר נמצא שניתן להטיסו.

הפיצויים הניתנים

 • במצב של רישום יתר, חברת התעופה תברר מי מהנוסעים מוכן לוותר על מקומו בטיסה תמורת פיצוי, כפי שיוסכם בין אותו נוסע לבין חברת התעופה (אם הנוסע מוכן לוותר על מקומו, הפיצוי לא כפוף למגבלות החוק ויכול להיות כל פיצוי שיוסכם בין הצדדים, כגון: פיצוי כספי ושדרוג בטיסה הבאה שלו).
 • אם אין מספיק נוסעים שמוכנים לוותר על מקומם וחברת התעופה נאלצת לסרב להעלות נוסעים למטוס, היא חייבת לספק להם את אלה:
  1. מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה לטיסה הבאה.
  2. שירותי תקשורת.
  3. שירותי לינה והסעה משדה התעופה ואליו, אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר עד לטיסה הבאה.
  4. סכום כרטיס הטיסה שהנוסע שילם או כרטיס טיסה חלופי לפי בחירת הנוסע. שימו לב: בחירה בכרטיס טיסה חלופי תפחית את סכום הפיצוי הכספי כמפורט להלן.
  5. פיצוי כספי שנקבע לפי מרחק הטיסה. אם הנוסע בחר בכרטיס טיסה חלופי הפיצוי יהיה נמוך יותר, ובתנאי שמועד הנחיתה של הטיסה החלופית בהשוואה לטיסה המקורית לא עלה על מספר השעות שנקבע:
   • בטיסה של עד 2,000 ק"מ - פיצוי בסך 1,250 ₪. במקרה של כרטיס טיסה חלופי, הפיצוי יהיה בסך 625 ₪, בתנאי שהאיחור בהגעה ליעד לא עולה על 4 שעות.
   • בטיסה למרחק שבין 2,000 ק"מ ל-4,500 ק"מ - פיצוי בסך של 2,000 ₪. במקרה של כרטיס טיסה חלופי, הפיצוי יהיה בסך 1,000 ₪, בתנאי שהאיחור בהגעה ליעד לא עולה על 5 שעות.
   • בטיסה למרחק שמעל 4,500 ק"מ - פיצוי בסך של 3,000 ₪. במקרה של כרטיס טיסה חלופי, הפיצוי יהיה בסך של 1,500 ₪, בתנאי שהאיחור בהגעה ליעד לא עולה על 6 שעות.
 • נוסע שהוצעה לו טיסה חלופית והוא סירב לה יזכה לפיצוי כספי מלא אם סירב עקב אחת מהסיבות הבאות:
  • הטיסה החלופית לא הוצעה גם לאדם שהוא טס עימו (בן/בת זוג, ילד/ה, חבר/ה וכו').
  • הוא לא יכול לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, מגבלה רפואית או דת (למשל, אדם שומר שבת שהוצע לו לטוס בשבת).
 • פיצויים בטיסה עם חניית ביניים (קונקשן):
  • נוסע שרכש כרטיס לטיסה עם חניית ביניים ובחר בהחזר כספי ולא בכרטיס חלופי, יקבל את כל הסכום ששילם עבור הכרטיס גם אם נמנע ממנו לעלות רק לקטע אחד של הטיסה, כשמתקיימים כל התנאים הבאים:
   1. השהות ביעד הביניים היא עד 24 שעות.
   2. הטיסה נרכשה כהזמנה אחת ולא כטיסות נפרדות.
   3. כל הטיסות מופעלות על ידי אותה חברת תעופה.
  • אם קטע מהטיסה התקיים בפועל אך הנוסע לא הגיע ליעדו הסופי, הוא זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור הכרטיס.
  • אם אחרי שהגיע ליעד הביניים הנוסע החליט לא לטוס ליעד הסופי, הוא זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור הכרטיס וגם כרטיס טיסה בחזרה מיעד הביניים לנקודת המוצא.
דוגמה
 • ברכישת כרטיס לטיסה בחברת תעופה ישראלית לניו יורק, שכוללת חניית ביניים בלונדון:
  • נוסע שלא הועלה לטיסה ללונדון ולכן לא הגיע בזמן לטיסה לניו יורק, זכאי למלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה.
  • נוסע שטס כמתוכנן מתל אביב ללונדון, אבל לא הועלה לטיסה לניו יורק ובחר שלא לטוס בטיסה חלופית, זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה, והחברה תהיה חייבת לספק לו כרטיס חזרה לתל אביב.
 • בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.
 • נוסע שרכש כרטיס טיסה הלוך-ושוב ולא הועלה לטיסה החוזרת (בין אם מדובר בטיסה ישירה ובין אם בטיסה עם חניית ביניים), זכאי למחצית הסכום ששילם עבור הכרטיס.
דוגמה
 • נוסע שרכש כרטיס לטיסת הלוך-ושוב בחברת תעופה ישראלית מתל אביב לאורלנדו עם חניית ביניים בפריז, לא הועלה בטיסה החוזרת מפריז לתל אביב.
 • הנוסע יהיה זכאי למחצית מהסכום ששילם עבור הכרטיס.
 • בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.

טיסת פנים

 • נוסע שלא עלה לטיסה בטיסת פנים עקב רישום יתר, לא יהיה זכאי לפיצוי כספי.

הגשת תביעה לפיצויים

 • אם הנוסע פנה לחברת התעופה והחברה סירבה לשלם את הפיצויים, ניתן לתבוע אותה לפי החוק הישראלי בתוך 4 שנים מיום האיחור בטיסה.
 • ניתן לתבוע, בנוסף, פיצויים שלא תלויים בנזק בסכום של עד 10,390 ₪.

טיסה לפי חוקי האיחוד האירופי

מי זכאי?

 • נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בטיסות הבאות:
  • בטיסות בתוך האיחוד האירופי - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה שמפעילה את הטיסה.
  • בטיסות שיוצאות ממדינות האיחוד האירופי אל מדינות שאינן חברות באיחוד (למשל מאוסטריה לישראל) - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה שמפעילה את הטיסה.
  • בטיסות שיוצאות ממדינות שאינן חברות באיחוד אל מדינות שחברות באיחוד (למשל מניו יורק לצרפת) - רק אם חברת התעופה שמפעילה את הטיסה שייכת למדינה שחברה באיחוד האירופי.
  • בטיסות שיוצאות ממדינות שאינן חברות באיחוד אל מדינות שאינן חברות באיחוד - החוק לא חל כלל, גם אם חברת התעופה שמפעילה את הטיסה שייכת למדינה שחברה באיחוד האירופי.
  • אם הטיסה יוצאת מישראל ומופעלת על ידי חברת תעופה ישראלית, יחול החוק הישראלי בלבד.

מי לא זכאי

 • לפי חוקי האיחוד האירופי, חברת התעופה פטורה ממתן פיצוי לנוסע שלא עלה לטיסה בגלל אחת מהסיבות הבאות:
  • הנוסע לא ביצע צ'ק-אין במועד הנדרש.
  • הנוסע לא הופיע לשער העלייה למטוס במועד הנדרש.
  • לא היו לנוסע מסמכי הנסיעה הנדרשים.
  • העלייה למטוס נמנעה מהנוסע בשל מצב רפואי, ביטחוני או בטיחותי.

הפיצויים הניתנים

 • נוסע שנמנע ממנו לעלות לטיסה, או שהתנדב לוותר על מקומו בטיסה, זכאי להשבת הסכום ששילם או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.
 • בנוסף, נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בניגוד לרצונו, יהיה זכאי לפיצויים הבאים:
 1. מזון ושתייה בהתאם לזמן ההמתנה לטיסה הבאה.
 2. במקרה של עיכוב ממושך עד לטיסה הבאה (לרוב מעל 6 שעות) - שהייה במלון והסעה משדה-התעופה ובחזרה.
 3. אם הנוסע נאלץ לטוס במחלקה נמוכה יותר מזו ששילם עליה, הוא עשוי להיות זכאי להשבת 35%-75% מהסכום ששילם עבור הכרטיס.
 4. פיצוי כספי שנקבע לפי מרחק הטיסה:
  • פיצוי בסך 250 אירו בטיסה למרחק של עד 1,500 ק"מ.
  • פיצוי בסך 400 אירו בטיסה למרחק שבין 1,500 ק"מ ל-3,500 ק"מ.
  • פיצוי בסך 600 אירו בטיסה למרחק שמעל 3,500 ק"מ.
 • חברת התעופה מחויבת להעניק לנוסע את הפיצויים, כולל הפיצוי הכספי, באופן מיידי בשדה התעופה.
 • במקרה של טיסת המשך ישירה (קונקשן), הפיצויים יחושבו לא רק לפי הטיסה שהנוסע לא הועלה אליה, אלא גם לפי שאר הטיסות, בהתאם לתנאים הבאים:
  1. כל הטיסות בוצעו כהזמנה אחת (ולא כטיסות נפרדות).
  2. כל הטיסות נמצאות תחת חוקי האיחוד האירופי.
  3. אם נמנע מהנוסע לעלות לטיסה שממנה היה אמור להמשיך בטיסת המשך, המרחק של טיסת ההמשך יחושב גם הוא לצורך הפיצוי.
  4. אם נמנע מהנוסע לעלות לטיסת ההמשך, המרחק של הטיסה הקודמת יחושב גם הוא לצורך הפיצוי בתנאי שכל הטיסות מופעלות על ידי אותה חברת תעופה.
דוגמה
 • נוסע הזמין בהזמנה אחת טיסה מסופיה לטורונטו, עם טיסת המשך אחת (קונקשן) ברומא ואחת בפריז.
 • הנוסע לא הורשה לעלות לטיסת ההמשך הראשונה, מרומא לפריז, שמופעלת על ידי חברת תעופה איטלקית. כתוצאה מכך הנוסע החמיץ את טיסתו מפריז לטורונטו, שמופעלת על ידי חברת תעופה צרפתית.
 • בגלל שהפסיד את הטיסה שממנה היה אמור להמשיך לטיסת ההמשך השנייה שלו, המרחק של טיסת ההמשך השנייה יחושב בכל מקרה לצורך הזכאות לפיצויים.
 • המרחק לפיו יחושב הפיצוי הוא המרחק בין רומא לטורונטו. למרות שהחברה האיטלקית לא מפעילה טיסה זו, הנוסע יהיה זכאי ממנה לפיצויים בסך 600 אירו.
דוגמה
 • נוסע הזמין בהזמנה אחת טיסה מסופיה לפריז, עם טיסת המשך (קונקשן) ברומא.
 • הנוסע לא הורשה לעלות לטיסת ההמשך מרומא לפריז, שמופעלת על ידי חברת תעופה איטלקית.
 • אם החברה האיטלקית הפעילה גם את הטיסה שבין סופיה לרומא, הנוסע זכאי ממנה לפיצויים בסך 400 אירו, כי המרחק בין סופיה לפריז הוא בין 1,500 ל-3,000 ק"מ.
 • אם החברה האיטלקית לא הפעילה את הטיסה שבין סופיה לרומא, הנוסע זכאי ממנה לפיצויים בסך 250 אירו, כי רק הטיסה מרומא לפריז תזכה אותו בפיצויים, והמרחק בין הערים הוא פחות מ-1,500 ק"מ.

הגשת תביעה לפיצויים

 • אם הנוסע פנה לחברת התעופה והחברה סירבה לשלם את הפיצויים, ניתן לתבוע אותה.
 • משך ההתיישנות (הזמן שבו ניתן להגיש תביעה על האיחור) משתנה בהתאם למדינה שאליה שייכת חברת התעופה, ויש לבדוק את סטטוס ההתיישנות עבור התביעה לפי המדינה הרלוונטית (למשל, טיסה שהופעלה על ידי חברת תעופה צ'כית תהיה כפופה לחוקי ההתיישנות של צ'כיה, ויש לבדוק מה נקבע בחוק הצ'כי לעניין זה).

טיסה לפי חוקי ארצות-הברית

מי זכאי?

 • נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בטיסות הבאות:
  • בכל הטיסות הפנימיות בתוך ארה"ב, ללא קשר לחברת התעופה המפעילה.
  • בכל הטיסות שממריאות ממדינות ארה"ב למדינות אחרות, ללא קשר לחברת התעופה המפעילה.

מי לא זכאי

 • במקרים הבאים חברת התעופה תהיה פטורה מתשלום פיצויים לנוסע שנמנע ממנו לעלות לטיסה:
  • בטיסות שממריאות מחוץ למדינות ארה"ב - ללא קשר ליעד הנחיתה או לחברת התעופה המפעילה.
  • במקרה שהנוסע לא פעל לפי תנאי חברת התעופה בכל הקשור לתשלומים, בידוק, הגעה בזמן וכו׳.
  • במקרה שחברת התעופה לא יכולה להטיס את הנוסע עקב מגבלות בטיחותיות או תפעוליות.
  • במקרה שהנוסע סירב לשבת במושב יקר יותר מזה שהיה שמור עבורו במטוס, מבלי שנגבה ממנו תשלום נוסף (אם עלות המושב המקורי גבוהה יותר מעלות המושב החלופי, הנוסע זכאי להחזר עבור ההפרש שבין המחיר ששילם למחיר המושב החלופי).

הפיצויים הניתנים

 • סכום הפיצוי נקבע בהתאם לנתונים הבאים:
  • מחיר הכרטיס ששילם הנוסע.
  • סוג הטיסה - טיסת פנים או טיסה בינלאומית.
  • משך האיחור בהגעה ליעד של הטיסה החלופית בהשוואה לטיסה המקורית (אם חברת התעופה הציעה טיסה חלופית).
 • בנוסף, אם הנוסע רכש שירותים נוספים (כגון שדרוג למחלקה גבוהה יותר) ולא קיבל אותם בטיסה החלופית, חברת התעופה תפצה אותו על התשלומים שביצע.
 • בטיסת פנים בתוך ארה"ב:
  • איחור של עד לשעה לא מזכה בפיצוי.
  • איחור של 2-1 שעות מזכה בפיצוי של 200% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 675 דולר.
  • איחור של 4-2 שעות (כולל במקרה שלא הוצעה טיסה חלופית) מזכה בפיצוי של 400% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 1,350 דולר.
 • בטיסות בינלאומיות (ממדינות ארה"ב למדינות אחרות):
  • איחור של עד לשעה לא מזכה בפיצוי.
  • איחור של 4-1 שעות מזכה בפיצוי של 200% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 675 דולר.
  • איחור של 4 שעות ומעלה (כולל במקרה שלא הוצעה טיסה חלופית) מזכה בפיצוי של 400% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 1,350 דולר.

הגשת תביעה לפיצויים

 • אם חברת התעופה מציעה פיצוי כספי, יש לנוסע 30 ימים להחליט אם לקבל את הפיצוי או להגיש תביעה.

טיסה בינלאומית לפי אמנת מונטריאול

מי זכאי?

 • נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בינלאומית בחברות תעופה של מדינות שחברות באמנת מונטריאול.
 • נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסת פנים בתוך מדינה שחברה באמנה עשוי להיות זכאי רק אם טיסת הפנים כוללת חניית ביניים במדינה אחרת.
 • אמנת מונטריאול חלה על טיסות בין מדינות שחברות באמנה, גם אם הטיסה כוללת חניית ביניים במדינה שאינה צד לאמנה.

מי לא זכאי

 • במקרים הבאים חברת התעופה תהיה פטורה מתשלום הפיצויים שצוינו לנוסע שנמנע ממנו לעלות לטיסה:
  • הנוסע לא ביצע צ'ק-אין במועד הנדרש.
  • הנוסע לא הופיע לשער העלייה למטוס במועד הנדרש.
  • לא היו לנוסע מסמכי הנסיעה הנדרשים.
  • העלייה למטוס נמנעה מהנוסע עקב מצב רפואי, ביטחוני או בטיחותי.
  • הנוסע ויתר מרצונו על מקומו במטוס, תמורת פיצוי שהוסכם בינו לבין חברת התעופה.

הפיצויים הניתנים

 • בהתאם לאמנה, נוסע שלא הורשה לעלות לטיסה שקול לנוסע שטיסתו התבטלה.
 • חשוב: הפיצוי לא ניתן בגין הביטול עצמו, אלא בגין נזק שנגרם בגלל הביטול (למשל, הפסד של ימי עבודה, הוצאה בגין סידורי לינה, הפסד של טיסת המשך וכו׳).
 • סכום הפיצוי הכספי עשוי להגיע עד לסכום של כ-8,000 דולר ארה"ב.
 • אם הנזק נגרם עקב רשלנות של חברת התעופה, ניתן לתבוע סכומים גבוהים יותר.

הגשת תביעה לפיצויים

 • אם הנוסע פנה לחברת התעופה והחברה סירבה לשלם את הפיצויים, ניתן להגיש תביעה עד שנתיים מהמועד שבו נגרם הנזק לנוסע.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • תא (רח') 49782-11-15‏ - בית משפט השלום פסק פיצויים בשל רישום יתר לנוסעים שהמטוס בו היו אמורים לטוס הוחלף למטוס בעל קיבולת נמוכה יותר, מה שאילץ אותם לא לעלות לטיסה, ולטוס בטיסה חלופית שמועד ההמראה שלה מוקדם ב-5 שעות ממועד ההמראה המקורי

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים