הקדמה:

לפי החוק בישראל ובאיחוד האירופי, וכן לפי אמנת מונטריאול, נוסע שטיסתו יצאה באיחור עשוי להיות זכאי להטבות מסוימות
במקרה שבו ניתן לקבל פיצוי לפי יותר מחוק אחד, על הנוסע לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין לקבל את הפיצוי
בארה"ב אין חקיקה המחייבת בפיצוי עבור עיכוב בטיסה


אזהרה
שינויים בטיסות בתקופת משבר קורונה

נוסעים שטיסתם יצאה באיחור או התבטלה, עשויים להיות זכאים לפיצוי. עצם הזכאות לפיצוי וגובה הסכום עשויים להשתנות בהתאם לנתונים שונים.

 • הדין הישראלי והדין באיחוד האירופי, וכן אמנת מונטריאול החלה על החברות בה, עשויים לזכות נוסע בפיצויים כאשר טיסתו מתאחרת.
 • כאשר קיימת זכאות לפיצויים מכוח כמה חוקים, הנוסע יצטרך לבחור לפי איזה חוק הוא מעדיף לקבל את הפיצויים ולא יוכל לקבל פיצויים לפי כמה חוקים.
 • הדין החל בארה"ב אינו מזכה בפיצויים עבור עיכוב בטיסה, ובמקרה של טיסה לארה"ב או ממנה, כדאי לבדוק האם ניתן לתבוע מכוח חוקים אחרים, בהתאם למדינת היעד או מדינת המוצא.

תחולת החוקים השונים

 • על טיסות שונות עשויים לחול חוקים שונים, בהתאם ליעד הנחיתה או ההמראה.
 • במקרים מסוימים, עשויות לחול על אותה טיסה כמה חוקים, והנוסע יצטרך לבחור לפי איזה חוק הוא מבקש את הפיצויים.
 • פיצויים לנוסע שטיסתו התבטלה עשוי להתקבל בהתאם לחוקים הבאים, ותוכלו לבדוק מה החקיקה הרלוונטית למקרה שלכם:
  1. החוק הישראלי, שחל על טיסות היוצאות או נכנסות לישראל.
  2. חוקי האיחוד האירופי, שחלים על טיסות היוצאות ממדינות האיחוד האירופי, פנימיות או בינלאומיות. החוק האירופי חל גם על טיסות היוצאות ממדינות שאינן חברות באיחוד ונוחתות במדינות החברות באיחוד, אם חברת התעופה משתייכת למדינה החברה באיחוד.
  3. אמנת מונטריאול, החלה על טיסות בינלאומיות בין מדינות החברות באמנה. האמנה תחול גם על טיסות בתוך אותה מדינה, אם היתה חניית ביניים מחוץ למדינה.

מי זכאי?

 • נוסעים שטיסתם המריאה באיחור, וחל על הטיסה חוק המזכה אותם בפיצוי.
 • יש לבדוק איזה חוק חל על הטיסה, ובמקרה שחל יותר מחוק אחד, הנוסע יצטרך לבחור לפי איזה חוק הוא מבקש את הפיצוי, ולא יוכל לקבל פיצוי בהתאם לחוק נוסף עבור אותו נזק.

פיצוי לפי החוק הישראלי

שימו לב
פיצוי כספי עבור טיסות שהוקדמו או המריאו באיחור בתקופת משבר קורונה
 • במקרה של טיסה שאמורה היתה להמריא החל מה-01.03.2020 ועד ה-31.03.2021, או שהיתה אמורה להמריא במועד מוקדם יותר מיעד שבמועד ההמראה חלה על מי שחוזר ממנו חובת בידוד או אל יעד כזה - הנוסע יהיה זכאי להשבת התמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו, ולא יהיה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי נוסף.
 • בטיסה שמועד ההמראה שלה הוא מה-15.12.2020 ואילך, הנוסע יקבל את ההחזר הכספי בתוך 30 ימים מהמועד שמופיע בכרטיס הטיסה.
 • בטיסה שמועד ההמראה שלה הוא עד ה-14.12.2020 (כולל):
  • הנוסע יקבל את ההחזר הכספי בתוך 90 ימים ממועד הטיסה, או עד ה-14.08.2020, לפי המאוחר מביניהם.
  • לגבי טיסות שמועד ההמראה שלהן היה עד ל-03.07.2020: חברות תעופה שמחזור ההכנסות שלהן ברבעון השני של שנת 2020 ירד בשיעור של 70% לעומת אותה התקופה בשנת 2019, רשאיות היו לדחות את ההחזר הכספי לנוסע עד ל- 01.10.2020. במקרה כזה, על חברת התעופה לפרסם באתר האינטרנט שלה הודעה על דחיית מועד ההחזר.

מי זכאי

 • החוק הישראלי חל על הטיסות הבאות:
  • טיסות שיצאו ממדינה זרה והמריאו לישראל.
  • טיסות שהמריאו מישראל אל מדינה זרה, ואם הטיסה מופעלת על ידי חברת תעופה ישראלית, יחול החוק הישראלי בלבד.
  • טיסת פנים בארץ.
 • ניתן לתבוע את חברות התעופה לפי החוק הישראלי בתוך 4 שנים מיום האיחור בטיסה.

מי לא זכאי

 • במקרה של איחור בטיסה עקב שביתה או השבתה מוגנות, הנוסע לא יהיה זכאי לכרטיס טיסה חלופי.
 • במקרה של הקדמת הטיסה, הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי כספי אם הטיסה הוקדמה בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • בשל שביתה או השבתה מוגנות.
  • נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת חברת התעופה, שגם אם היתה עושה כל אשר ביכולתה, לא היתה יכולה למנוע את הקדמת הטיסה בשל אותן נסיבות. נסיבות מיוחדות יכולות להיות סגירת נמל תעופה, מצב בטחוני, מזג אוויר קיצוני ובלתי צפוי.
   • יש לציין כי גם בהתקיים הנסיבות, חברת התעופה צריכה להראות כי עשתה כל שביכולתה כדי למנוע את השינוי בטיסה.

זכאות לפיצוי וגובה הפיצוי

 • איחור של שעתיים לפחות, אך פחות מ-5 שעות:
  1. הנוסע יהיה זכאי למזון ומשקאות +שירותי תקשורת (2 שיחות טלפון + הודעת פקס או דוא"ל, לפי בחירת הנוסע)
 • איחור של 5-8 שעות:
  1. הנוסע יהיה זכאי למזון ומשקאות + שירותי תקשורת + השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי.
  2. במקרה שהאיחור נגרם בשל שביתה או השבתה מוגנת, הנוסע לא יהיה זכאי לאפשרות של כרטיס טיסה חלופי.
 • הטיסה נדחתה ליום המחרת:
  1. הנוסע יהיה זכאי למזון ומשקאות + שירותי תקשורת + השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי עם שירותי לינה והסעה.
  2. במקרה שהאיחור נגרם בשל שביתה או השבתה מוגנת, הנוסע לא יהיה זכאי לאפשרות של כרטיס טיסה חלופי.

פיצוי לנוסע שטיסתו הוקדמה

 • נוסע שטיסתו הוקדמה ב 5-8 שעות והוא קיבל על כך הודעה פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה, יהיה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.
 • נוסע שטיסתו הוקדמה ביותר מ-8 שעות והוא קיבל על כך הודעה פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה, יהיה זכאי לפיצויים הבאים:
  • השבת התמורה ששילם עבור כרטיס הטיסה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.
  • פיצוי כספי - שסכומו נקבע לפי מרחק הטיסה:
   1. בטיסה עד 2,000 ק"מ סכום הפיצוי יהיה 1,250 ש"ח.
   2. בטיסה עד 4,500 ק"מ סכום הפיצוי יהיה 2,000 ש"ח.
   3. בטיסה מעל 4,500 ק"מ סכום הפיצוי יהיה 3,000 ש"ח.
 • פיצויים בטיסה עם חניית ביניים (קונקשן):
  • נוסע שרכש כרטיס לטיסה עם חניית ביניים ובחר בהחזר כספי ולא בכרטיס חלופי, יקבל את כל הסכום ששילם עבור הכרטיס גם אם נמנע ממנו לעלות רק לקטע אחד של הטיסה, כשמתקיימים כל התנאים הבאים:
   1. השהות ביעד הביניים היא עד 24 שעות.
   2. הטיסה נרכשה כהזמנה אחת ולא כטיסות נפרדות.
   3. כל הטיסות מופעלות על ידי אותה חברת תעופה.
   4. האיחור או הביטול התקיים רק בקטע אחד של הטיסה.
  • אם קטע מהטיסה התקיים בפועל אך הנוסע לא הגיע ליעדו הסופי, הוא זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור הכרטיס.
  • אם אחרי שהגיע ליעד הביניים הנוסע החליט לא לטוס ליעד הסופי, הוא זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור הכרטיס וגם כרטיס טיסה בחזרה מיעד הביניים לנקודת המוצא.
דוגמה
 • ברכישת כרטיס לטיסה בחברת תעופה ישראלית לניו יורק, הכוללת חניית ביניים בלונדון:
  • נוסע שלא הועלה לטיסה ללונדון ולכן לא הגיע בזמן לטיסה לניו יורק, זכאי למלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה.
  • נוסע שטס כמתוכנן מתל אביב ללונדון, אבל לא הועלה לטיסה לניו יורק ובחר שלא לטוס בטיסה חלופית, זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה, והחברה תהיה חייבת לספק לו כרטיס חזרה לתל אביב.
 • בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.
 • נוסע שרכש כרטיס טיסה הלוך-ושוב ולא הועלה לטיסה החוזרת (בין אם מדובר בטיסה ישירה ובין אם בטיסה עם חניית ביניים), זכאי למחצית הסכום ששילם עבור הכרטיס.
 • דוגמה
  • נוסע שרכש כרטיס לטיסת הלוך-ושוב בחברת תעופה ישראלית מתל אביב לאורלנדו עם חניית ביניים בפריז, לא הועלה בטיסה החוזרת מפריז לתל אביב.
  • הנוסע יהיה זכאי למחצית מהסכום ששילם עבור הכרטיס.
  • בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.

  טיסת פנים

   1. טיסה פנים שיצאה באיחור של 4 שעות לפחות ממועד ההמראה הנקוב בכרטיס, תיחשב כטיסה שבוטלה.
  • על טיסת פנים שבוטלה הצרכן יהיה זכאי לפיצוי כספי המתעדכן מעת לעת, כאמור בתקנות שירותי תעופה (טיסות פנים-ארציות).
   הערת עריכה
   התקנות מתייחסות לקווים שלא קיימים היום, קצת קשה להבין מה באמת מגיע לפיהן. בנוסף לא ברורה תחולת החוק עצמו בהתייחס לאיחור בטיסה, לא לביטול
   הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 10:18, 27 בנובמבר 2019 (IST)

  פיצוי לפי חוקי האיחוד האירופי

  מי זכאי

  • נוסע שטיסתו יצאה באיחור, והיא עומדת באחד מהתנאים הבאים:
   • טיסות בתוך האיחוד האירופי - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה המפעילה את הטיסה.
   • טיסות שיוצאות ממדינות האיחוד האירופי אל מדינות שאינן חברות באיחוד (למשל מאוסטריה לישראל) - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה המפעילה את הטיסה.
   • טיסות שיוצאות ממדינות שאינן חברות באיחוד אל מדינות שהן חברות באיחוד (למשל מניו יורק לצרפת) - רק אם חברת התעופה המפעילה את הטיסה שייכת למדינה החברה באיחוד האירופי.
   • טיסות מיוצאות ממדינות מחוץ לאיחוד האירופי אל מדינות שאינן חברות באיחוד האירופי - החוק אינו חל כלל, גם אם חברת התעופה המפעילה את הטיסה שייכת למדינה החברה באיחוד האירופי.
   • יש לציין כי אם הטיסה יוצאת מישראל ומופעלת על ידי חברת תעופה ישראלית, יחול החוק הישראלי בלבד.
  • משך ההתיישנות (הזמן שבו ניתן להגיש תביעה על האיחור) משתנה בהתאם למדינה אליה שייכת חברת התעופה, ויש לבדוק את סטטוס ההתיישנות עבור התביעה לפי המדינה הרלוונטית (למשל, טיסה שהופעלה על ידי בריטיש איירוייז תהיה כפופה לחוקי ההתיישנות של בריטניה, ויש לבדוק מהו המצב בחוק הבריטי לעניין זה).

  מי לא זכאי

  • נוסע שטיסתו התעכבה כתוצאה מנסיבות חריגות שאינן בשליטת חברת התעופה, כגון סגירת נמלי תעופה, שביתות, סיכונים בטחוניים בלתי צפויים וכיו"ב.

  זכאות לפיצוי וגובה הפיצוי

  • בטיסות שמרחקן עד 1,500 ק"מ:
   1. איחור של מעל שעתיים, יזכה את הנוסע במזון, משקאות ואמצעי תקשורת.
   2. איחור של מעל 3 שעות יזכה את הנוסע ב-250 אירו.
  • בטיסות שמרחקן בין 1,500-3,500 ק"מ:
   1. איחור של מעל 3 שעות, יזכה את הנוסע במזון, משקאות ואמצעי תקשורת.
   2. איחור של מעל 3 שעות יזכה את הנוסע ב-400 אירו.
  • בטיסות שמרחקן מעל 3,500 ק"מ:
   1. איחור של מעל 4 שעות יזכה את הנוסע במזון משקאות ואמצעי תקשורת.
   2. איחור של מעל 3 שעות יזכה את הנוסע ב-600 אירו.
  • במקרה של טיסת המשך ישירה (קונקשן) שבוצעה כהזמנה אחת (ולא כשני כרטיסים נפרדים), העיכוב ייספר לפי משך העיכוב הכולל.
  דוגמה
  אדם רכש כרטיס מלונדון לפריז, הכולל טיסת המשך לטורונטו. הטיסה מלונדון לפריז התעכבה בשעה, וכתוצאה מכך האדם הפסיד את טיסת ההמשך שלו והגיע לטורונטו באיחור של 3 שעות מהמועד המקורי. במקרה זה העיכוב ייספר כ-4 שעות איחור והנוסע יהיה זכאי לפיצויים.

  פיצוי על איחור בטיסות בינלאומיות (אמנת מונטריאול)

  מי זכאי

  • נוסע שנגרם לו נזק עקב איחור בטיסה המופעלת על ידי חברות תעופה השייכות למדינות החברותבבאמנת מונטריאול..
  • נוסע שנגרם לו נזק בשל איחור בטיסת פנים בתוך מדינה שחברה באמנה עשוי להיות זכאי רק אם טיסת הפנים כוללת חניית ביניים במדינה אחרת.
  • אמנת מונטריאול חלה על טיסות בין מדינות החברות באמנה, גם אם הטיסה כוללת חניית ביניים במדינה שאינה צד לאמנה.

  מי לא זכאי

  • מי שנגרם לו נזק כתוצאה מאיחור בטיסה שחברת התעופה לא היתה יכולה למנוע גם אם נקטה בכל אמצעים הסבירים, או שלא התאפשר לה לנקוט באמצעים כאמור כדי למנוע את הנזק.

  תנאים לפיצוי

  • לפי האמנה, הפיצוי ניתן עבור נזק שנגרם בשל האיחור, ללא קשר לשאלה האם הנוסע הגיעו ליעדו או לא.
  • כמו כן, האמנה אינה מגדירה אמות מידה לאיחור, והפיצוי ניתן לא עבור האיחור עצמו אלא עבור הנזק שנגרם כתוצאה מהאיחור (למשל, הפסד של ימי עבודה, הוצאה בגין סידורי לינה, הפסד של טיסת המשך וכדומה).
  • סכום הפיצוי הכספי עשוי להגיע עד לסכום של כ-8,000 דולר ארה"ב.
  • במקרה שבו הנזק נגרם בשל רשלנות של חברת התעופה, ניתן יהיה לתבוע יותר ממגבלת הפיצוי האמורה.
  • במקרה שחברת התעופה מסרבת לפצות, ניתן להגיש תביעה עד שנתיים ממועד התרחשות הנזק.

  תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות בכתב אל חברת התעופה, בהקדם האפשרי.
  • במקרה שהעיכוב גרם להוצאות (כגון רכישת מזון או הוצאות לינה), יש לשמור את הקבלות ולהציג אותן בפניה.
  • אם הפיצוי התבקש לפי החוק הישראלי, הנוסע יכול לפנות לסוכנות הנסיעות ממנה רכש את הכרטיס, ועליה לסייע לו לקבל את הפיצוי המגיע לו.
  • אם הפיצוי התבקש לפי החוק הישראלי, במקרה של השבת התמורה - על החברה להשיב לנוסע את הסכום ששילם עבור הטיסה בתוך 21 ימים מהיום שפנה אליה בכתב.
  • אם הפיצוי התבקש בהתאם לחוק הישראלי וחברת התעופה סירבה לתת את הפיצוי, ניתן לתבוע בנוסף לפיצוי גם פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום של עד 10,390 ש"ח.
  • אם חברת התעופה מסרבת לתת את הפיצוי, ניתן להגיש תביעה כאשר יש להתחשב בתקופת ההתיישנות בהתאם לחוק לפיו מגישים את התביעה (החוק הישראלי, האירופי או אמנת מונטריאול).

  חשוב לדעת

  • בהתאם לחוק הישראלי, לא יינתן פיצוי הנמוך מהפיצוי המופיע בחוק, גם אם הנוסע הסכים לכך.
  • הדין החל בארה"ב אינו מזכה בפיצויים עבור עיכוב בטיסה, ובמקרה של טיסה לארה"ב או ממנה, כדאי לבדוק האם ניתן לתבוע מכוח חוקים אחרים, בהתאם למדינת היעד או מדינת המוצא.

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים

  ->