גופים ציבוריים המפורטים בהמשך מחויבים לאפשר לכל אדם לפנות אליהם באמצעות האינטרנט, כגון: דואר אלקטרוני או מילוי דף פניה באתר האינטרנט של אותו גוף
גוף ציבורי שמאפשר לפנות אליו בעניין מסוים באמצעות מכשיר פקס, חייב לאשר פניה גם באמצעי אלקטרוני


גופים ציבוריים, המפורטים בהמשך, מחויבים לאפשר לכל אדם לפנות אליהם באמצעות האינטרנט, ובכלל זה גם באמצעות דואר אלקטרוני.

 • יש לאפשר גם שליחת קבצים.
 • הגוף הציבורי יכול לקבוע שהפנייה לגבי עניין מסוים תהיה בדרך אחרת, למשל משיקולים של אופן זיהוי הפונה, שמירה על סודיות רפואית, וכד'. אם הוחלט שלא לאפשר פניה באמצעי אלקטרוני, יש לפרסם זאת באתר האינטרנט של אותו גוף ציבורי.
שימו לב
 • כל גוף ציבורי שמאפשר לפנות אליו בעניין מסוים באמצעות מכשיר פקס, חייב לאפשר פניה גם באמצעי קשר דיגיטלי.
 • כל גוף המאפשר לפנות אליו באמצעי דיגיטלי צריך לאפשר פניה אליו גם באמצעות מכשיר פקס.

מי זכאי?

 • כל אדם שפונה לאחד הגופים הבאים:
  • משרדי ממשלה והיחידות השונות שלהם.
  • צה"ל - יחידות הנותנות שירות לציבור
  • לשכת נשיא המדינה
  • מינהל הכנסת
  • משרד מבקר המדינה
  • גופי שפיטה: בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, וכד'- בעניינים שאינם הליכים שיפוטיים או מעין שיפוטיים.
  • משטרת ישראל - לגבי פניות ליחידה לתלונות הציבור ופניות בעניין חוק חופש המידע, דוברות, הסברה ורכש.
  • הרשות הארצית לכבאות והצלה - לגבי פניות ליחידות או לבעלי תפקידים הנותנים שירות לציבור בעניין סידורי בטיחות אש והצלה בנכסים ובעסקים, הקצאת כבאים בתשלום, אגרות ותשלומים עבור שירותים, גיוס ומיון עובדים, תלונות הציבור, דוברות והסברה.
  • שירות בתי הסוהר - לגבי פניות ליחידות שעוסקות בגיוס ומיון עובדים, ופניות בעניין תלונות הציבור, דוברות והסברה, חוק חופש המידע, תיאום סיורים בשירות בתי הסוהר ונפגעי עבירה.
  • עירייה, מועצה מקומית או מועצה איזורית
  • תאגיד מקומי (תאגיד שבשליטת הרשות המקומית)
  • בית חולים ציבורי כללי (למעט בית חולים ממשלתי כללי).
  • קופות חולים
  • תאגיד שהוקם על-פי חוק (לדוגמה: המוסד לביטוח לאומי, מגן דוד אדום, לשכת עורכי הדין, ועוד).
  • חברה ממשלתית

מי לא זכאי

 • הגופים הבאים אינם מחויבים לאפשר פנייה אליהם באמצעות האינטרנט:
  • שירות הביטחון הכללי
  • המוסד
  • הוועדה לאנרגיה אטומית
  • מערך הסייבר הלאומי
  • הרשות להגנת עדים
  • יחידות במשרד הביטחון שלא נותנות שירות לציבור
  • בתי חולים ממשלתיים כלליים. לרשימת בתי החולים הממשלתיים ראו באתר משרד הבריאות.

תהליך מימוש הזכות

 • על הגוף הציבורי לפרסם באתר האינטרנט שלו את פרטי היחידות הנותנות שירות לציבור:
  • פריסה גאוגרפית
  • כתובות
  • דרכי ההתקשרות עם היחידות, כולל אמצעי קשר דיגיטלי.
  • דרכי התקשרות עם עובד או יחידה הנותנים שירות לציבור.

חשוב לדעת

 • גוף ציבורי יכול לקבוע שהפנייה לגבי עניין מסוים תהיה בדרך אחרת, ולא באמצעי אלקטרוני. החלטה על דרכי פנייה אחרות - תפורסם באתר האינטרנט.
 • על הגוף הציבורי לפרסם דרכי התקשרות עם עובד או יחידה שנותנים שירות לציבור.
 • אין חובה לפרסם דרכי התקשרות עם עובד שאופי עבודתו הוא קבלת קהל או טיפול שאינו מתמשך בפניות. במקום זה - יפורסמו דרכי התקשרות עם מנהל הגוף הציבורי, ואם יש עובדים שמטפלים באופן מתמשך בפניות - גם את דרכי ההתקשרות עמם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים