נפגעי עבירה יכולים לפנות באופן מקוון לפרקליטות המדינה כדי לקבל מידע, להגיש תלונה ועוד
ניתן להיעזר גם במערכת המידע הממוחשבת לנפגעי עבירה של משטרת ישראל

נפגעי עבירה ונפגעי עבירת המתה יכולים לפנות באמצעות טופס מקוון ליחידת הסיוע הארצית לנפגעי עבירה בפרקליטות המדינה.

 • הטופס מאפשר לנפגעי העבירה:
  • לקבל מידע - מי הגורם שמטפל בתיק, באיזה שלב נמצא הטיפול בתיק וכיצד יוכלו לממש את זכויותיהם בהליך המשפטי.
  • להגיש תלונה.
  • לפנות בנושא רלוונטי אחר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נפגעי עבירה.
 • נפגעי עבירת המתה- במקרה שהעבירה גרמה למותו של אדם, בני משפחתו מדרגה ראשונה ייחשבו כנפגעי העבירה.
 • את הטופס יכול למלא גם בא כוח (מייצג/נציג), מיופה כח או אפוטרופוס של נפגע העבירה או נפגע עבירת ההמתה (יש לצרף אישורים מתאימים).

למי ואיך פונים

 • ניתן למלא את הטופס המקוון במחשב או בטלפון נייד.
 • יש לעקוב אחרי ההנחיות שמופיעות בטופס ולציין את הפרטים הבאים:
  • פרטי הפונה - שם מלא, מספר תעודת זהות ופרטי התקשרות (יש לצרף צילום תעודת זהות או רישיון נהיגה או דרכון).
  • פרטי התיק - אפשר לבחור אם למלא את פרטי בית המשפט (מספר תיק, ערכאה ועיר), מספר תיק החקירה במשטרה (פל"א) או את פרטי הפוגע. עדיף לספק את כל הפרטים שיש.
  • פרטי הפנייה - בקשה לקבלת מידע, הגשת תלונה או פנייה אחרת.
  • מסמכים נוספים - מסמכים נוספים ורלוונטיים שניתן לצרף לפנייה.
טיפ
כדי לשמור עותק מודפס של הפנייה יש להדפיס את הבקשה (לחצן "הדפסה" בטופס) לפני שלוחצים על "שליחה".

שלבי ההליך

 • אחרי ששולחים את הפנייה היא תגיע למזכירות יחידת הסיוע הארצית לנפגעי עבירה ותועבר לטיפול.
 • אם יהיה צורך בהשלמת מסמכים או במידע נוסף, יחידת הסיוע תתקשר למספר הטלפון שצוין בטופס.
 • זמן הטיפול בפנייה משתנה לפי סוג הפנייה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים