כל אדם אשר נפגע מעבירה, זכאי לגשת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה נגד מי שפגע בו
למשטרה אסור למסור פרטים אישיים של נפגע מעבירת מין או אלימות חמורה
למידע רשמי ראו אתר משרד המשפטים

כל אדם אשר נפגע מעבירה, זכאי לגשת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה נגד מי שפגע בו.

 • החוק מקנה זכויות שונות לנפגע, לאורך הליך החקירה המשטרתי וכן בהליך בבית המשפט ואף לאחר מכן.
 • הנפגע זכאי לקבל מהמשטרה מידע לגבי האפשרויות הקיימות להגנה מפני החשוד, שליחיו ומקורביו.
 • בכל אחד מהמחוזות (דרום, צפון, מרכז וכו') יש קצין משטרה שתפקידו הוא להבטיח את זכויותיו של נפגע העבירה (קצין נפגעי עבירה).
 • למשטרה אסור למסור פרטים אישיים של מתלונן שנפגע מעבירת מין או אלימות חמורה כגון: כתובת מגורים, כתובת מקום עבודה או טלפון אלא במקרים חריגים.
 • לאחר הגשת התלונה, המשטרה תמשיך ותחקור את התלונה באמצעות זימון עדים וחשודים, למעט במקרים חריגים.

זכויות הנפגע

 • על חוקר המשטרה להזדהות בפני הנפגע.
 • במהלך החקירה, הנפגע זכאי לקבל מידע על שלביה השונים.
 • כאשר מדובר בעבירת מין או הטרדה מינית, זכותו של הנפגע לבקש להיחקר על-ידי חוקר/ת ממין מסוים. למידע נוסף ראו בחירת מין החוקר של נפגע עבירת מין ועבירת הטרדה מינית.
 • ככלל, במהלך חקירת תלונה של עבירות מין, אסור לחוקר לשאול על עברו המיני של המתלונן, אלא באישור מיוחד. החוקר יוכל לשאול לגבי עברו המיני של המתלונן, רק אם השאלות נוגעות לקשר מיני שקיים בעבר עם החשוד.
 • נפגע מעבירת מין או אלימות המוזמן לחקירה, זכאי שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בחקירה, אלא אם יש בכך פגיעה בחקירה.
 • קיימת לנפגע זכות להגיש הצהרה בכתב על כל פגיעה ונזק שנגרמו בשל העבירה על גבי טופס הצהרת נפגע עבירה. הנפגע זכאי שההצהרה שמסר תוצג לבית המשפט בשלב בו דנים לגבי עונשו של הנאשם.

חיסיון על טיפול נפשי

 • על חומרים שנוגעים לטיפול שאדם עבר אצל עובד סוציאלי, פסיכולוג או פסיכיאטר חל חיסיון ולא ניתן לחשוף אותם ללא הסכמת האדם עצמו.
 • לפעמים, במסגרת חקירת משטרה או הליך פלילי ולצורך קידום החקירה, חקר האמת או הגנת הנאשם, נפגע העבירה יתבקש להסיר את החיסיון על המידע הטיפולי בעניינו.
 • למידע נוסף על מקרים כאלו, ראו: חיסיון על טיפול נפשי של נפגעי עבירה בהליך הפלילי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה