נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם נכות בשיעור 20% לפחות על פוסט טראומה זכאים למימון פעילות לימודית וחוויתית
המימון ניתן לזכאים במשך עד 4 שנים או עד שישתלבו בתוכנית שיקום (לפי המוקדם מביניהם)


נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פוסט טראומה ועדיין לא יכולים להשתלב בתוכנית שיקום, זכאים לקבל מימון עבור קורסים ותוכניות העשרה שונות (פעילות טרום שיקום).

פעילויות שנכללות במסגרת טרום שיקום

  • קורסים באוניברסיטה הפתוחה.
  • תוכניות להקניית מיומנויות למידה.
  • קורסים אמנותיים (צילום, ציור, מוסיקה וכו').
  • קורסי דעת.
  • פעילות חווייתית כגון גלישה וחוגי העשרה.

היקף הסיוע

  • אפשר לקבל מימון עד לסכום של 10,000 ₪ לכל שנה קלנדרית (ינואר-דצמבר).
  • המימון ניתן לזכאים במשך עד 4 שנים או עד שישתלבו בתוכנית שיקום, לפי המוקדם מביניהם.

מי זכאי?

  • נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם נכות בשיעור 20% לפחות על סעיף פוסט טראומה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • מי שלא ניצלו את הסכום המירבי בשנה מסוימת לא יוכלו להעביר את היתרה שלא נוצלה לשנה העוקבת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים