הקדמה:

פרויקט הפועל בבתי ספר תיכוניים מסייע לצעירות בגילאי 19-18 שקיבלו פטור משירות צבאי ומעוניינות להתגייס לצה"ל
ההשתתפות בתוכנית אינה כרוכה בתשלום
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה


פרטים

יישוב:
מספר יישובים בארץ
עלות:
ללא תשלום
תחום ראשי:

בבתי ספר תיכוניים במספר יישובים בארץ מופעל פרויקט המסייע לצעירות שקיבלו פטור משירות צבאי ומעוניינות להתגייס לצה"ל.

 • במסגרת הפרויקט, הפועל לאורך שנת לימודים אחת, ניתנים לנערות:
  • הכשרה מקצועית
  • ליווי טיפולי תומך
  • הכנה לגיוס לצה"ל
  • לימודים כלליים
  • העשרה
 • בסיום שנת הלימודים הצעירות מתגייסות לצה"ל כקבוצה.
 • לרשימת היישובים שהפרויקט פועל בהם, ראו באתר משרד הרווחה.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • צעירות בגילאי 19-18 מכל שכבות האוכלוסייה, שקיבלו פטור מצה"ל ומעוניינות להתגייס.
 • ההשתתפות בפרויקט מותנית בקבלת אישור מהצבא.

אופן קבלת השירות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות