הקדמה:

הורים בקבוצות אוכלוסייה המפורטות בערך זה עשויים להיות זכאים לפריסת תשלומי ההורים במערכת החינוך
יש לפנות לבית הספר או לרשות המקומית לבירור תנאי מימוש הזכאות
 • הורים במשפחות ברוכות ילדים, הורים המתקשים בתשלומי ההורים והורים שיש להם יותר מילד אחד במוסדות חינוך עשויים להיות זכאים לפריסת תשלומי ההורים.

מי זכאי?

 • הורים העונים לאחד התנאים הבאים:
  • הורים במשפחות ברוכות ילדים.
  • מתקשים בתשלום אחד של התשלומים הנדרשים.
  • יש להם יותר מילד אחד במוסדות חינוך.

תהליך מימוש הזכות

 • על ההורים לפנות לרשות המקומית או לבעלות על מוסד החינוך ולברר את תנאי התשלום.
 • ההורים זכאים לשלם באמצעות הוראות קבע או שיקים דחויים.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • לבדיקת חוזרי התשלומים המאושרים של מוסדות החינוך ניתן להשתמש באתר אפיק פרסום חוזר תשלומים (מומלץ לפתוח באמצעות דפדפן אקספלורר).