הורים בקבוצות אוכלוסייה המפורטות בערך זה עשויים להיות זכאים לפריסת תשלומי ההורים במערכת החינוך
יש לפנות לבית הספר או לרשות המקומית לבירור תנאי מימוש הזכאות

הורים במשפחות ברוכות ילדים, הורים המתקשים בתשלומי ההורים והורים שיש להם יותר מילד אחד במוסדות חינוך עשויים להיות זכאים לפריסת תשלומי ההורים.

מי זכאי?

  • הורים העונים לאחד התנאים הבאים:
    • הורים במשפחות ברוכות ילדים.
    • מתקשים בתשלום אחד של התשלומים הנדרשים.
    • יש להם יותר מילד אחד במוסדות חינוך.

תהליך מימוש הזכות

  • על ההורים לפנות לרשות המקומית או לבעלות על מוסד החינוך ולברר את תנאי התשלום.
  • ההורים זכאים לשלם באמצעות הוראות קבע או שיקים דחויים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

  • לבדיקת חוזרי התשלומים המאושרים של מוסדות החינוך ניתן להשתמש באתר אפיק פרסום חוזר תשלומים (מומלץ לפתוח באמצעות דפדפן אקספלורר).