פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות שמותנים באורך תקופת הלימודים יחושבו לסטודנטיות ולסטודנטים שנעדרו אחרי לידה 21 ימים לפחות בסמסטר בהפחתת ימי ההיעדרות
לפרטים על מימוש הזכות יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי
למידע רשמי ראו סעיף 14 לכללי זכויות הסטודנט


פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות שמותנים באורך תקופת הלימודים יחושבו לסטודנטיות ולסטודנטים שנעדרו אחרי לידה לפחות 21 ימים בסמסטר בהפחתת ימי ההיעדרות שלהם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי כדי לקבל פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישור ממשרד הפנים או מבית החולים על מועד הלידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים