עד לשנת 2011 המוסד לביטוח לאומי פירש את התקנה העוסקת בליקוי של פריצת דיסק, באופן בו יש לבחור בין נכות נוירולוגית לבין נכות אורתופדית לשם קביעת אחוזי נכות
במסגרת עתירה שהוגשה לבג"ץ בשנת 2011 נקבע, כי אין מניעה לקבוע נכות נוירולוגית ואורתופדית גם יחד במקרה של פריצת דיסק
מבוטחים הסובלים מפריצת דיסק שנקבעו לגביהם בעבר אחוזי נכות רק עבור פגיעה אורתופדית או נוירולוגית, למרות שהם סובלים משתי פגיעות אלה, רשאים להגיש בקשה להחמרת מצב, אף אם מצבם הרפואי לא השתנה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:בג"ץ 1634/09
תאריך:07.03.2011
קישור:לקריאת פסק הדין

הליכים בבית הדין האזורי והארצי לעבודה

 • ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה לנפגע עבודה נכות רפואית בשיעור של 10% בגין נכות נוירולוגית, שהתבטאה בהפחתה בתחושה בשוק שמאל.
 • בהליך של החמרת מצב, ועדה רפואית לעררים מצאה אצלו פגימה נוספת של נכות אורתופדית (הגבלה קלה בתנועות עמוד שדרה מותני), אך לא העלתה את אחוזי הנכות הכוללים שלו.
 • הוועדה התבססה על סעיף 37(10)(ב) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), הקובע כי במקרה של "תסמונת של בקע הדיסקוס (Hernia disci syndrome). .. ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי".
 • הוועדה פירשה את הסעיף באופן המחייב לבחור בין פגימה נוירולוגית לבין הגבלת תנועה אורתופדית, ולכן קבעה כי לא ניתן להוסיף אחוזי נכות נוספת בגין אותה פגימה, ולפיכך אין החמרה במצב.
 • המבוטח ערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לבית הדין האזורי לעבודה, ולאחר מכן לבית הדין הארצי לעבודה, בטענה כי הוא לוקה בשתי נכויות - הן אורתופדית והן נוירולוגית, וכי יש ליישם לגביו את שתיהן ולקבוע שיעורי נכות שונים וגבוהים משיעור הנכות של מבוטח הסובל ממגבלה אחת בלבד.
 • בית הדין האזורי לעבודה ובית הדין הארצי לעבודה, דחו את ערעוריו של המבוטח, וקבעו כי מדובר בפגימה אחת המוצאת ביטויה במספר נכויות, ולפיכך הוא אינו זכאי לנכות נוירולוגית וגם לנכות אורתופדית, אלא רק לאחת מביניהן, על פי הדרגה הגבוהה יותר.

החלטת בג"ץ

 • המבוטח עתר לבג"ץ כנגד החלטת בית הדין הארצי לעבודה וטען כי ניתנה פרשנות מוטעית לסעיף 37(10)(ב) העוסק באופן קביעת דרגת נכות לנכים הסובלים מפריצת דיסק.
 • במסגרת הדיון בבג"ץ, שינה המוסד לביטוח לאומי את עמדתו, והודיע כי אין זה נכון מבחינה רפואית להגביל את הנכות עקב בקע דיסק לנזק אורתופדי או נוירולוגי, מבלי שניתן לפסוק נכות בגין שני הליקויים גם יחד.
 • לפיכך, נקבעה פרשנות חדשה, לפיה במקרה של פריצת דיסק ניתן לקבוע את כל אחת מהקביעות הבאות:
  • נכות נוירולוגית בלבד,
  • נכות אורתופדית בלבד,
  • נכות נוירולוגית ואורתופדית גם יחד.
 • כל מבוטח שנקבעה לו בעבר נכות אחת בלבד בשל פגיעה אורתופדית או נוירולוגית, למרות שהוא סובל משתי פגיעות אלה, יוכל להגיש בקשה להחמרת מצב, אף אם מצבו הרפואי לא השתנה. למבוטח עם שתי פגיעות שלא קיבל את המגיע לו בדין בשל פרשנות קודמת של התקנה, הוועדה הרפואית תוכל לתקן את המעוות.

משמעות

 • כל מבוטח הסובל מפריצת דיסק, שנקבעה לו נכות רק עבור פגיעה אורתופדית או נוירולוגית, למרות שהוא סובל משתי פגיעות אלה, יוכל להגיש בקשה לבדיקה מחודשת או החמרת מצב לצורך קביעה של אחוזי נכות גבוהים יותר, אף אם מצבו הרפואי לא השתנה.

חשוב לדעת

 • למרות שבמקרה זה מדובר היה בנפגע עבודה, שינוי הפרשנות נוגע גם למקרים של נכות כללית שאינם כתוצאה מפגיעה בעבודה (לאור העובדה כי רשימת הליקויים לנכות כללית זהה לזו של נפגעי עבודה).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.