ניתן לערער על החלטת ועדת העררים של המוסד לביטוח לאומי בתוך 60 יום לבית הדין האזורי לעבודה
ניתן להגיש ערעור בשאלה משפטית בלבד
על החלטת בית הדין האזורי לעבודה ניתן לערער בפני בית הדין הארצי לעבודה
המערערים יכולים לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים

מבוטח שהגיש ערר לועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי רשאי לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.

 • ניתן להגיש ערעור רק לגבי שאלות משפטיות שקשורות להחלטת הוועדה הרפואית.
 • את הערעור יש להגיש לבית הדין בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטת הוועדה הרפואית לעררים.
 • ניתן לקבל סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים ללא תלות בקריטריונים כלכליים כלשהם.
 • על החלטת בית הדין האזורי לעבודה ניתן לערער לבית הדין הארצי לעבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להגיש את הערעור אל בית הדין האזורי לעבודה שסמוך למקום מגוריו של מגיש התביעה.
 • יש להגיש את הערעור בתוך 60 יום מקבלת החלטתה של ועדת העררים.
 • למידע נוסף על הליך הגשת הערעור נגד המוסד לביטוח לאומי ראו באתר הרשות השופטת.

סיוע משפטי

ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה

 • ניתן לערער על ההחלטה של בית הדין האזורי לעבודה בפני בית הדין הארצי לעבודה, בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין.
 • למידע נוסף על הליך הגשת הערעור לבית הדין הארצי לעבודה ראו אתר הרשות השופטת.

חשוב לדעת

 • ניתן לערער על קביעת ועדת העררים בפני בית הדין לעבודה בשאלה משפטית בלבד.
 • לא ניתן להגיש לבית הדין לעבודה ערעור על החלטת הוועדה הרפואית המקורית. יש להגיש תחילה ערר אל ועדת העררים של המוסד לביטוח לאומי בתוך 60 יום מקבלת ההחלטה של הוועדה הרפואית. על החלטת ועדת העררים ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין לעבודה.
 • במקרים שבהם מעוניינים לערער על קביעות אחרות של המוסד לביטוח לאומי, כגון: החלטה לגבי תקופות העבודה של המבוטח, גילו, השכלתו, הכנסותיו וכו':
  • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה ההודעה על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
  • לחלופין, או אם הדיון בוועדת התביעות לא סייע, ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מהיום שהתקבלה ההודעה על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים