נפגע עבודה שהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יזומן לוועדה רפואית שתבדוק אותו ותקבע את דרגת נכותו
ניתן להגיע לוועדה עם מלווה, מתורגמן או עורך דין, הרשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו
במקרה שחל עיכוב בהחלטת הוועדה ובינתיים נגרמים למבוטח הפסדים כספיים מפני שטרם חזר לעבודתו, הוא רשאי לבקש מקדמה על חשבון קצבת הנכות


לאחר הגשת תביעה לגמלת נכות מעבודה, מקבלים הזמנה לוועדה רפואית לצורך בדיקה אם הנכות נגרמה כתוצאה מפגיעה בעבודה ולצורך קביעת דרגת הנכות.

 • הוועדה הרפואית מורכבת מרופא מומחה בתחום רפואי מסוים ומזכיר, שתפקידו ליידע את המבוטח על זכויותיו ולרשום את פרוטוקול הוועדה.
 • במקרה שמגיש התביעה סובל ממספר מחלות או ליקויים רפואיים, הוא עשוי להיבדק על-ידי מספר רופאים מומחים באותה הוועדה, ובמידת הצורך לקבל זימון למספר ועדות רפואיות בתחומים שונים.
 • כלל ההליך לקבלת קצבת נכות מעבודה מתואר בתרשים הזרימה הבא:
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

לקראת הדיון בוועדה

 • לאחר הגשת התביעה לגמלת נכות מעבודה מקבלים הזמנה לוועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי הנכות הרפואית.
 • מומלץ להכין מראש מסמך ובו רשימה של כל הליקויים, המחלות והקשיים בתפקוד אותם מעוניינים להציג בפני הוועדה, כדי לצמצם את האפשרות שיישכחו מחלות או ליקויים מסוימים.
 • במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל ייעוץ חינם לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית.
 • הכנת מסמכים רפואיים -
  • יש לארגן בצורה מסודרת את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שלא צורפו לבקשה המקורית ולהכין העתקים שלהם (למקרה שיושארו בידי הוועדה).
  • בין המסמכים הרלוונטיים עשויים להיכלל חוות דעת רפואית, סיכומי מחלה, צילומי רנטגן ופענוחים של צילומים.
  • אין צורך להביא מסמכים שכבר צורפו לטופס התביעה ונמסרו.
 • פרטי חשבון בנק - אם בטופס התביעה לא צוינו פרטי חשבון הבנק או שלא צורפה לו המחאה מבוטלת (לצורך אימות החשבון) יש להכין את המידע לפני הדיון בוועדה.
 • יש להגיע אל הוועדה עם תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הנושאת תמונה.
 • ניתן להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • כמו כן, ניתן להגיע, בהתאם לצורך, עם מתורגמן או עורך דין, הרשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו.
 • הגעה לדיוני הוועדה בזמן -
  • חשוב להגיע בשעה שנקבעה בהזמנה. יחד עם זאת, ייתכן עיכוב בזמנים ולעתים הכניסה לחדר הוועדה נקבעת שלא על-פי סדר הגעתם של הנבדקים.
  • אי-הופעה בפני הוועדה תעכב את הטיפול בתביעה ואת תשלום גמלת הנכות.
  • אי הופעה פעמיים ללא הצדקה תוביל לחיוב תשלום הוצאות.
  • במקרה שישנה סיבה מיוחדת שאינה מאפשרת להתייצב בפני הוועדה במועד שנקבע, יש להודיע על כך למזכיר הוועדות הרפואית 4 ימים לפחות לפני המועד שנקבע.
  • למידע נוסף ראו אי התייצבות לדיון בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

במהלך הדיון בוועדה

 • בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).
 • פירוט ליקויים, מחלות וקשיים -
  • יש לפרט אם ישנם קשיים לתפקד בעבודה, אם חלה ירידה בהכנסות או אם יש צורך בעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום (רחצה, הלבשה, ניידות בבית, אכילה וכו').
  • אין צורך לציין את הכאבים שמהם סובל המבוטח (כאבים וסבל אינם מעניקים אחוזי נכות). אולם אם לכאבים יש השפעה על התפקוד של המבוטח, יש לתאר את ההשפעה הזו.
  • מומלץ להכין מראש את הרשימה של הליקוים המחלות והמגבלות. את המסמך ניתן להגיש לעיון הרופא ולצרפו לדו"ח הוועדה. בסיום פירוט הליקוים יש לחתום ולאשר את התלונות.
 • יש להגיש את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שלא צורפו לבקשה המקורית לעיון הרופא ולצורך תיוק בדו"ח הוועדה.
 • בסיום פירוט הליקויים והקשיים ולאחר הגשת המסמכים הרפואיים יש לחתום על הסכמה להיבדק על-ידי הרופא.
 • בדיקה על-ידי רופא הוועדה -
  • בהתאם לסוג המחלה או הליקוי הרפואי, הרופא יחליט אם יש צורך בבדיקה גופנית.
  • הבדיקה מתבצעת תוך התייחסות לקשיים שצוינו בפני הוועדה ולסוג הליקויים והמחלות.
  • מותר לבקש מהוועדה להיכנס עם מלווה שיהיה נוכח בעת הבדיקה הגופנית.
  • מותר לבקש שהבדיקה הרפואית תיעשה רק בנוכחות הרופא הבודק וללא נוכחות מזכיר הוועדה.
  • הבדיקה הגופנית מיועדת רק לצורך קביעת אחוזי נכות, ולרופא מטעם הוועדה אין סמכות לדון בטיפול רפואי או להיענות לבקשות הקשורות לטיפול רפואי.
 • במקרה שיש היכרות אישית עם אחד מרופאי הוועדה כרופא מטפל, רופא זה לא יוכל להשתתף בוועדה. יש להודיע על כך במקום למזכיר/ת הוועדה, ולקבל זימון חדש לוועדה אחרת.

בסיום הדיון בוועדה

 • לאחר שהפונה עוזב את חדר הוועדה, הרופא יקבע את החלטתו בהתאם למסמכים הרפואיים שבתיק התלונות של הפונה והבדיקה שערך.
 • הרופא יקבע את תאריך ההתחלה של דרגת הנכות ואם היא זמנית או קבועה (לצמיתות).
 • אם לדעת הוועדה יש לעבור בדיקות רפואיות נוספות או להמציא מסמכים רפואיים נוספים לפני שתיקבע הנכות, יישלח מכתב אל הפונה -
  • אם מדובר במסמכים רפואיים נוספים, הפונה יתבקש להמציא אותם ולהעבירם לוועדה.
  • אם מדובר בבדיקות רפואיות, הפונה יתבקש לבצע את הבדיקות בקופת החולים שבה הוא מבוטח.
  • עם קבלת החומר המבוקש, תקבע הוועדה את אחוז הנכות (אין צורך להגיע שוב לוועדה).

החזר הוצאות

חשוב לדעת

 • במקרים שבהם מתעכב הטיפול בתביעה ובקביעת אחוזי הנכות מומלץ לברר זכאות לקצבאות וגמלאות אחרות, כגון קצבת נכות כללית והבטחת הכנסה.
 • נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100%, ועקב נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי, ואין לו הכנסה מעיסוק כלשהו, עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%. לשם כך עליו להגיש תביעה לקצבת נכה נזקק.
ראו גם

גורמים מסייעים

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
קביעת דרגת נכות וזכאות לגמלה הרופא קובע את תאריך ההתחלה של דרגת הנכות ואם היא זמנית או קבועה. מי שנכותו זמנית עשוי להיות זכאי לקצבה זמנית כנכה נזקק.
קבלת הודעה. בסיום כל הבדיקות תישלח לכם בדואר הודעה על ההחלטה בעניין תביעתכם. ניתן לערער על ההחלטה, כפי שניתן לראות בהמשך.
תשלום קצבת נכות או מענק נכות לזכאים. קצבת נכות משולמת ב-28 בכל חודש לחשבון הבנק של הזכאי
אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על ההחלטה בתוך 30 יום. ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה.
 • ניתן לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר. את הבקשה יש לשלוח באמצעות מכתב לסניף המטפל או באמצעות פנייה למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון *6050.
 • אם ועדת העררים שוקלת להפחית את שיעור הנכות, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את אחוזי הנכות כפי שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית.
 • אם הדבר אפשרי, רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בתקנות (תוך 30 יום), אך המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
תוכלו לבקש דיון חדש על דרגת הנכות מעבודה במקרה של החמרה במצב הרפואי או הכלכלי. יש להמתין לפחות 6 חודשים מיום החלטת הוועדה המקורית, אלא אם כן הנכה אושפז במהלך תקופה זו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.