בני זוג רשאים לכתוב צוואות שמסתמכות האחת על השנייה
יכולת הביטול של הצוואות מוגבלת על פי החוק

בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות.

 • בדומה לצוואות שאינן הדדיות, היא יכולה להיעשות בדרכים הבאות: כתב יד, מול עדים, מול רשות או בעל-פה.
 • מדובר בצוואות שמסתמכות האחת על השנייה.
דוגמה
אדם יכול לצוות את כל רכושו לאשתו במותו, כאשר הוא יודע שאשתו הכינה צוואה שבה היא מורישה לו את כל רכושה במותה.
 • יכולת הביטול של הצוואות ההדדיות מוגבלת (פירוט בהמשך).
 • בנוסף, בני זוג יכולים לקבוע שרק לאחר מות האחרון מביניהם, יעבור רכושם לילדים. במקרים אלו "צוואה הדדית" יכולה למנוע מצב שבו אלמן או אלמנה שנותרו בחיים, יאלצו להתפנות מדירתם, כי היורשים האחרים יבקשו למכור את הדירה ולקבל את חלקם.
 • בני הזוג יכולים לקבוע כי בן הזוג הנותר יהיה רשאי לעשות במה שקיבל כראות עיניו, או לקבוע הוראות המגבילות את בן הזוג שנותר בחיים מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון.
 • צוואה הדדית יכולה להיעשות בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף.
 • הליך הפקדת צוואה הדדית הינו זהה להליך הפקדת כל צוואה כתובה ונדרשת נוכחות שני הצדדים, מצוידים במסמכים מזהים.

ביטול צוואות הדדיות

 • אם אין הוראה אחרת בצוואה, ניתן לבטל צוואות הדדיות בתנאים אלה בלבד:
  • כאשר שני המצווים בחיים - מספיקה שליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז שתי הצוואות מתבטלות.
  • במקרה של פטירת אחד/ת מבני הזוג- אם טרם חולק העיזבון, יצטרך האלמן היורש לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית. אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.
 • ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג, אולם לא ניתן לוותר על הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.

מימוש צוואות הדדיות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה

תודות