הקדמה:

הוצאת צו זה נועדה למנוע הטרדה, בכל דרך שהיא, של אדם בידי אדם אחר
ככלל, תוקף הצו הוא עד 6 חודשים
הפרת הצו משמעה עבירה פלילית העלולה להביא להגשת כתב אישום ואף למעצר
הצו אינו מהווה תחליף ואינו גורע מצו הגנה למניעת אלימות במשפחה
למידע נוסף ראו הגשת בקשה למניעת הטרדה מאיימת באתר הרשות השופטת

לפי החוק, הטרדה יכולה להיחשב לכל אחד מהמעשים הבאים: בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.

 • במסגרת צו למניעת הטרדה מאיימת בית המשפט רשאי לאסור על הפוגע, בין היתר:
  • ליצור עם הנפגע כל קשר בעל-פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר, כגון טלפון, הודעות טקסט, פנייה ברשתות החברתיות וכו'.
  • להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע, או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.
  • להטריד את הנפגע בכל דרך אחרת.
  • לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • צו למניעת הטרדה יכול לבקש הנפגע או כל אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו או תובע משטרתי.
 • המקרים בהם ניתן להגיש את הבקשה לצו:
  • בוצעה הטרדה מאיימת כהגדרתה בחוק.
  • התנהגות המטריד או המאיים, נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית או ממשית לאדם אחר או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין.
  • סמוך לפני הגשת הבקשה, מי שכנגדו מתבקש צו פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.

שלבי ההליך

 • על הנפגע לגשת לבית משפט השלום ולהגיש במזכירות טופס בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד.
  • במקרה שהפוגע הוא בן משפחתו של הנפגע, ניתן לפנות גם לבית משפט לענייני משפחה.
  • אם הפוגע או הנפגע קטינים - ניתן לפנות גם לבית משפט לנוער.
 • לאחר הגשת הבקשה, יתקיים דיון, במסגרתו ביהמ"ש רשאי לתת צו זמני, במעמד צד אחד (כלומר, ללא נוכחות המטריד).
 • אם ניתן צו זמני, ביהמ"ש יקיים דיון במעמד שני הצדדים (המטריד והנפגע) בהקדם האפשרי, ובכל מקרה, לא יותר מ-7 ימים מהיום שניתן הצו הזמני.
 • בדיון במעמד שני הצדדים, ביהמ"ש רשאי לבטל את הצו הזמני, להכניס בו שינויים או להאריך את התוקף שלו.
 • ככלל, תוקף הצו לא יעלה על 6 חודשים (ביהמ"ש רשאי להאריך את הצו לתקופה של עד שנה ומנימוקים מיוחדים להאריך אותו עד שנתיים).


ערעור

 • אם בית המשפט דחה את הבקשה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי טרם הגשת הערעור.

חשוב לדעת

 • הצו יכול להינתן בנוסף לצו הגנה במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה, והוא אינו גורע ממנו או מסמכות בית המשפט בעניין זה.
 • הפרת הוראה מהוראות הצו מהווה עבירה פלילית, העלולה להביא למעצרו של מפר ההוראות ואף להגשת כתב אישום נגדו.
 • את הבקשה ניתן להגיש גם ללא הגשת תלונה במשטרה.
 • הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום אגרה.

חקיקה ונהלים

תודות

 • דף זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה