חובה על כל מטפל רפואי להזדהות בשמו ובתפקידו בפני המטופל ומלוויו
כל עובד בריאות חייב לשאת על בגדיו תג הכולל את פרטיו ואת סמל המוסד הרפואי


מטופלים זכאים למידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם המטפל בהם.

מי זכאי?

 • כל מטופל בטיפול רפואי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזיהוי יתבצע באמצעות תג זיהוי ובעל-פה:

תג זיהוי

 • כל עובד בריאות חייב לשאת על בגדיו במקום בולט תג זיהוי הנושא את שם וסמל המוסד הרפואי.
 • תג הזיהוי יכלול, לכל הפחות, את הפרטים הבאים:
  • שמו הפרטי ושם המשפחה של העובד.
  • מספר תעודת זהות או מספר עובד מוסד או מספר מזהה מסוג אחר, ולצידו ציון סוג המספר המזהה.
  • מקצוע / תפקיד.
  • תמונה עדכנית של העובד.

זיהוי בעל-פה

 • כל עובד צריך להזדהות בשמו ובתפקידו בפני כל מטופל לפני תחילת הטיפול. כך למשל, לפני ניתוח, יש למסור לחולה את פרטי הרופא שינתח אותו.
 • המטפל יציג עצמו בעל-פה בפני המטופל במקרים שבהם המטופל, מחמת מצבו הרפואי, גילו, או כל סיבה אחרת, אינו יכול לקרוא את תג הזיהוי. במקרה הצורך יציג עצמו המטפל בפני בני משפחתו או נציגיו של המטופל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המקור בערך זה נכתב על-ידי הר"י.