בבתי החולים ישנם גופים שניתן לפנות אליהם בתלונות לגבי שירותים, זכויות רפואיות שהופרו, או קבלת יחס בלתי הולם מהצוות הרפואי


מטופלים ובני משפחותיהם הסבורים שלא קיבלו בבית חולים שירות או טיפול רפואי הולם, או שזכו ליחס בלתי הולם מצד צוות בית החולים, רשאים להתלונן על כך בפני הגוף האחראי לתלונות/פניות הציבור של בית החולים.

מי זכאי?

  • כל מטופל או אדם המבקר בבית חולים.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש פניה בכתב, המפרטת את פרטי המקרה והשתלשלות האירועים, לגוף האחראי לתלונות/פניות הציבור של בית החולים.

כתובות לפניות הציבור בבתי החולים השונים

חשוב לדעת

  • תלונות ניתן להגיש גם לממונה על קבילות הציבור של קופת החולים, או נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. לפרטים נוספים ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות