עולים שלמדו רפואת שיניים בחו"ל ונדרשים לעבור את בחינת הרישוי הממשלתית לרופאי שיניים זכאים לקבל ממשרד העלייה והקליטה סיוע במימון קורס הכנה לבחינה
ניתן לקבל את הסיוע עבור קורס הכנה עיוני או קורס הכנה מעשי – לפי בחירת העולה
הסיוע יהיה בסכום של עד 7,000 ₪ ולא יעלה על 80% מעלות הקורס


עולים שלמדו רפואת שיניים בחו"ל ונדרשים להיבחן בבחינת הרישוי הממשלתית כדי לקבל רישיון לעסוק כרופאי שיניים בישראל, זכאים לקבל ממשרד העלייה והקליטה סיוע במימון קורס הכנה לקראת בחינת הרישוי.

 • הסיוע במימון ניתן באמצעות שובר (וואוצ'ר) לאחד משני קורסי הכנה לבחינות הרישוי – עיוני או מעשי – לפי בחירת העולה.
 • השובר יהיה בסכום של עד 7,000 ₪ ולא יעלה על 80% מעלות הקורס.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרכז התעסוקה בסניף משרד העלייה והקליטה הקרוב לאיזור המגורים כדי לבדוק אם זכאים לקבל את הסיוע במימון. ניתן גם להגיש בקשה מקוונת באזור האישי.
 • המוסדות שמוכרים על-ידי משרד הבריאות לביצוע קורסי הכנה לרישוי רופאי שיניים הם:
  • בית חולים הדסה, ירושלים, במסגרת בית ספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית.
  • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים, חיפה.
  • המכללה למדעי הבריאות וההתנהגות, רמת גן.
 • למידע על הבחינות, הליך הרישוי והתנאים לקבלת רישיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל למי שלמדו בחו"ל, יש לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים