הקדמה:

משרד העלייה והקליטה מקיים קורס הכנה לעולים שלמדו רפואת שיניים בחו"ל לקראת בחינת הרישוי הממשלתית ברפואת שיניים
הקורס מתקיים פעם בשנה, לקראת מועד מבחן הרישוי הממשלתי של משרד הבריאות
ההשתתפות בקורס ההכנה אינה כרוכה בתשלום
למידע בנושא הליך הרישוי, יש לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות


עולים שלמדו רפואת שיניים בחו"ל ונדרשים להיבחן בבחינת הרישוי הממשלתית ברפואת שיניים כדי לקבל רישיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל, רשאים להשתתף בקורס הכנה לקראת בחינת הרישוי הממשלתית.

  • הקורס מאורגן וממומן על-ידי אגף התעסוקה במשרד העלייה והקליטה.
  • הקורס מתקיים פעם בשנה, לקראת מועד בחינת הרישוי של משרד הבריאות ונמשך כשישה חודשים.
  • למידע על הבחינות, הליך הרישוי והתנאים לקבלת רישיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל למי שלמד בחו"ל, יש לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות

מי זכאי?

  • עולה שעונה על שני התנאים הבאים:
  1. עלה לארץ ב-10 השנים האחרונות.
  2. קיבל הודעה ממשרד הבריאות, כי עליו להיבחן בבחינת הרישוי (לאחר שהגיש את כל המסמכים הנדרשים לפי הנחיות האגף לרישוי מקצועות רפואיים).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • קורס ההכנה מאורגן וממומן על-ידי משרד העלייה והקליטה וההשתתפות בו אינה כרוכה בתשלום.
  • בסיום הקורס, מתקיים מבחן פנימי. משתתף שיקבל במבחן זה ציון 70 ומעלה, יקבל ציון מגן אשר יתווסף לציון מבחן הרישוי הממשלתי.
  • עולה המשתתף בקורס המתקיים במרחק העולה על 100 ק"מ ממקום מגוריו, עשוי להיות זכאי להשתתפות בתשלום שכר דירה ובהוצאות נסיעה (פעם בשבוע).
  • למידע על הבחינות, הליך הרישוי והתנאים לקבלת רישיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל למי שלמד בחו"ל, יש לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים