הקדמה:

סטודנטית בהיריון שלא ניגשה לבחינה או לא הגישה עבודה בקורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס מתקדם מסיבות הקשורות בהיריון, זכאית ללמוד על תנאי בקורס המתקדם
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


  • סטודנטית בהיריון שלא ניגשה לבחינה או לא הגישה עבודה (כולל תרגיל, עבודה סמינריונית, פרויקט, רפרט) בקורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס מתקדם או לשנה מתקדמת בשל סיבות הקשורות בהיריון, זכאית ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או העבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל: הצגת אישור רפואי המעיד על ההיריון כסיבה להיעדרות, הצגת אישור רפואי לגבי שמירת היריון וכיו"ב.

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר מרדכי אנילביץ' 20 ג', חיפה 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות