בית המשפט נעתר לבקשתה של אם לחסן את בתה בת ה-12 בחיסון נגד חצבת, למרות התנגדות אביה של הקטינה למתן החיסון
בית המשפט בחן את הסיכונים הנובעים ממחלת החצבת אל מול תופעות הלוואי הנגרמות מהחיסון וקבע כי טובתה של הקטינה לקבל את החיסון

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב
שם התיק:18421-01-19
תאריך:17.02.2019
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

אם משמורנית הגישה לבית המשפט בקשה לחסן את בתה בת ה-12 בחיסון נגד חצבת. אביה של הקטינה התנגד למתן החיסון. בית המשפט קבע כי טובת הקטינה היא לקבל את החיסון, והטענה של האב כי החיסון גורם לתופעות לוואי אינה מצדיקה הימנעות ממתן חיסון למחלה חמורה זאת.

תקציר פסק הדין

  • הצדדים, בני זוג שהתגרשו, הם הורים לילדה בת 12.
  • האם ביקשה לחסן את הקטינה בחיסון נגד חצבת, לאור התפרצות המחלה בארץ, אך אביה של הקטינה סירב בטענה כי החיסון גורם לתופעות לוואי כגון חום, שיעולים ועוד.
  • בית המשפט בחן את טענות הצדדים וכן את המלצות משרד הבריאות, שקובעות כי חצבת היא מחלה קשה ביותר, הגורמת לנזק נרחב ללוקה בה, ועלולה אף לגרום למוות.
  • מנגד, בית המשפט ציין כי תופעות הלוואי שעלולות להיגרם מהחיסון, בגללן מסרב האב לחסן את הקטינה, הינן קלות יחסית ורק לעתים נדירות עלולה להתרחש תגובה חמורה יותר.
  • בית המשפט ציין כי הקטינה חוסנה מילדות בחיסוני שגרה, למעט חיסון החצבת, מבלי שאף אחד מההורים התנגד למתן החיסונים, וקיבל את טענת האם כי הסיבה שהקטינה לא חוסנה כנגד חצבת היא שלהורים היה נראה כי החיסון אינו הכרחי באותו מועד.
  • מסיבות אלה, נעתר בית המשפט לבקשת האם וקבע כי טובת הקטינה היא לקבל כעת את החיסון כנגד החצבת, למרות התנגדות האב.
  • בנוסף, קבע בית המשפט כי אין מקום לשמוע את עמדת הקטינה, שלדברי האב מתנגדת לקבלת החיסון, שכן גם אם אינה מעוניינת בחיסון, אין זה משנה לכך שטובתה היא להתחסן.

משמעות

  • במקרה של מחלוקת בין ההורים לגבי מתן חיסון שגרתי מונע, בית המשפט יבחן את טובת הקטין ועשוי להורות על מתן החיסון למרות התנגדות אחד ההורים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".