הקדמה:

קופות החולים צריכות לאפשר לשני ההורים גישה למידע אודות ילדם הכלול באתר האינטרנט של הקופה, לרבות על-ידי מתן סיסמת גישה לכל אחד מההורים
ההנחיה חלה על קופות החולים בין אם ההורים נשואים ובין אם ההורים בנפרד או גרושים
ההנחיה אינה חלה במקרים שבהם נשללה או הוגבלה אפוטרופסות של אחד ההורים לעניין מסירת מידע רפואי


קופות החולים צריכות לאפשר לשני ההורים גישה למידע אודות ילדם הכלול באתר האינטרנט של הקופה, לרבות על-ידי מתן סיסמת גישה לכל אחד מההורים.

  • החובה חלה על קופות החולים בלי קשר לשאלה אם ההורים נשואים, גרושים או בנפרד.
  • אין חובה לאפשר להורה שאפוטרופסות נשללה, גישה למידע על ילדו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לקופת החולים הרלוונטית לשם הנפקת סיסמאות הגישה.

חשוב לדעת

  • קופות החולים מחויבות לאפשר לכל אחד מהוריו של ילד הרשום בקופה להחזיק כרטיס מגנטי עבור ילדו. למידע נוסף ראו הנפקת כרטיס קופת חולים מגנטי לשני ההורים עבור ילדיהם
  • החוק מחייב באופן עקרוני שני הורים לפעול בהסכמה בעניין מתן טיפול רפואי בילדם, אך ישנה הנחה (חזקה) שהורה אחד הסכים לפעולת ההורה השני, כל עוד לא הוכח ההיפך. אם אחד ההורים אינו נוכח בעת הטיפול והוא פנה ישירות ומפורשות אל המוסד הרפואי וביקש לקבל את הסכמתו לכל טיפול, חייב המוסד הרפואי לקבל את הסכמתו לפני הטיפול בילדו, בתנאי שלפי שיקול דעתו של איש המקצוע, ההמתנה לקבלת ההסכמה לא תפגע בילד. למידע נוסף ראו הסכמה של הורים בנפרד לטיפול רפואי או פסיכולוגי בילד.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים