הקדמה:

מי שאימץ בהליך אחד 3 ילדים או יותר עשוי להיות זכאי לקצבת לידה חודשית המשולמת במשך 20 חודשים
במקרה של בני זוג הטרוסקואלים תשולם הקצבה לאישה, ובמקרה של בני זוג מאותו מין - לאחד מבני הזוג לפי בחירתם
הקצבה אינה משולמת במקרה של מי שאימץ את ילדיו של בן זוגו
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


 • מי שאימץ 3 ילדים או יותר מתחת לגיל 10 בהליך אימוץ אחד, עשוי להיות זכאי לקבל קצבת לידה חודשית, המשולמת במשך 20 חודשים (החל מהחודש שלאחר קבלת הילד).

גובה הקצבה

 • סכום הקצבה משתנה בהתאם למספר הילדים ולגילם.
 • כאשר מדובר בחישוב קצבת לידה להורה מאמץ, לא מתייחסים לגיל הילדים אלא למשך הזמן שבו הם נמצאים אצל ההורים המאמצים, כלומר לא בודקים את הזמן שעבר מאז לידתם אלא את הזמן שחלף מרגע קבלתם למשמורת בידי ההורים המאמצים.
 • לשיעורי הקצבאות בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

סכומי הקצבה, נכון ל-2021:

קצבת לידה לשלישייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 11,411 ש"ח
6-4 חודשים 8,915 ש"ח
9-7 חודשים 7,132 ש"ח
12-10 חודשים 5,349 ש"ח
20-13 חודשים 3,120 ש"ח

קצבת לידה לרביעייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 15,156 ש"ח
6-4 חודשים 12,035 ש"ח
9-7 חודשים 9,807 ש"ח
12-10 חודשים 6,686 ש"ח
20-13 חודשים 3,923 ש"ח

קצבת לידה לחמישייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 22,288 ש"ח
6-4 חודשים 17,830 ש"ח
9-7 חודשים 13,373 ש"ח
12-10 חודשים 8,915 ש"ח
20-13 חודשים 5,082 ש"ח


מי זכאי?

 • בני זוג שאימצו בהליך אחד 3 ילדים או יותר, בתנאי שגילם של הילדים קטן מ-10 שנים. הקצבה תשולם לאישה (אם מדובר בבני זוג הטרוסקסואלים) או לאחד מבני הזוג לפי בחירתם (במקרה של בני זוג מאותו מין).
 • אדם יחיד שאימץ בהליך אחד 3 ילדים או יותר, בתנאי שגילם של הילדים קטן מ-10 שנים ובתנאי שהילדים שאימץ אינם ילדיו של בן זוגו או של בת זוגו.
 • אם ההורה שזכאי לקצבת הלידה אינו בחיים, תשולם הקצבה לבן הזוג או לאפוטרופוס של הילדים.

תהליך מימוש הזכות

 • מיד לאחר קבלת הילדים למשמורת, על ההורה המאמץ לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת קצבת לידה.
 • על מנת לממש את הזכות אין צורך להמתין עד למתן צו אימוץ בבית משפט, וניתן להגיש את התביעה לקבלת הקצבה מיד עם קבלת הילד בפועל לאומנה למטרת אימוץ.

חשוב לדעת

 • אין בחוק הוראה מפורשת, המקנה קצבת לידה להורה שאימץ 3 ילדים או יותר. ככלל, הורה מאמץ זכאי לכל הזכויות שלהן זכאי הורה ביולוגי, ובלבד שגילם של הילדים המאומצים קטן מ-10. קצבת לידה ניתנת להורים שעליהם נפל בבת אחת עול גידול של 3 תינוקות רכים במטרה לסייע להם מבחינה כלכלית ב-20 החודשים לאחר הלידה. מכאן שניתן להניח כי הורה המאמץ 3 תינוקות רכים בבת אחת יהיה זכאי לקצבת לידה. לגבי הורה המאמץ ילדים בגיל גבוה יותר, נתון הדבר לפרשנות, ועד כה אין בנמצא הכרעה מפורשת בחוק או בפסיקה.
 • קצבת לידה משולמת בנוסף לקצבאות אחרות, כמו: מענק להורה מאמץ או קצבת ילדים.
 • חוק הביטוח הלאומי קובע כי קצבת הלידה תשולם במשך 9 חודשים, אולם בפועל המוסד לביטוח לאומי משלם את הקצבה במשך 20 חודשים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים