מי שאימץ בהליך אחד 3 ילדים או יותר עשוי להיות זכאי לקצבת לידה חודשית המשולמת במשך 20 חודשים
במקרה של בני זוג הטרוסקואלים תשולם הקצבה לאישה, ובמקרה של בני זוג מאותו מין - לאחד מבני הזוג לפי בחירתם
הקצבה אינה משולמת במקרה של מי שאימץ את ילדיו של בן זוגו
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שאימץ 3 ילדים או יותר מתחת לגיל 10 בהליך אימוץ אחד, עשוי להיות זכאי לקבל קצבת לידה חודשית, המשולמת במשך 20 חודשים (החל מהחודש שלאחר קבלת הילד).

גובה הקצבה

סכומי הקצבה, נכון ל-2024:

קצבת לידה לשלישייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 12,710 ₪
6-4 חודשים 9,930 ₪
9-7 חודשים 7,944 ₪
12-10 חודשים 5,958 ₪
20-13 חודשים 3,476 ₪

קצבת לידה לרביעייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 16,881 ₪
6-4 חודשים 13,406 ₪
9-7 חודשים 10,923 ₪
12-10 חודשים 7,448 ₪
20-13 חודשים 4,369 ₪

קצבת לידה לחמישייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 24,825 ₪
6-4 חודשים 19,860 ₪
9-7 חודשים 14,895 ₪
12-10 חודשים 9,930 ₪
20-13 חודשים 5,660 ₪

מי זכאי?

  • בני זוג שאימצו בהליך אחד 3 ילדים או יותר, בתנאי שגילם של הילדים קטן מ-10 שנים. הקצבה תשולם לאישה (אם מדובר בבני זוג הטרוסקסואלים) או לאחד מבני הזוג לפי בחירתם (במקרה של בני זוג מאותו מין).
  • אדם יחיד שאימץ בהליך אחד 3 ילדים או יותר, בתנאי שגילם של הילדים קטן מ-10 שנים ובתנאי שהילדים שאימץ אינם ילדיו של בן זוגו או של בת זוגו.
  • אם ההורה שזכאי לקצבת הלידה אינו בחיים, תשולם הקצבה לבן הזוג או לאפוטרופוס של הילדים.

תהליך מימוש הזכות

  • מיד לאחר קבלת הילדים למשמורת, על ההורה המאמץ לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת קצבת לידה.
  • כדי לממש את הזכות אין צורך להמתין עד למתן צו אימוץ בבית משפט, וניתן להגיש את התביעה לקבלת הקצבה מיד עם קבלת הילד בפועל לאומנה למטרת אימוץ.

חשוב לדעת

  • אין בחוק הוראה מפורשת, המקנה קצבת לידה להורה שאימץ 3 ילדים או יותר. ככלל, הורה מאמץ זכאי לכל הזכויות שלהן זכאי הורה ביולוגי, ובלבד שגילם של הילדים המאומצים קטן מ-10. קצבת לידה ניתנת להורים שעליהם נפל בבת אחת עול גידול של 3 תינוקות רכים במטרה לסייע להם מבחינה כלכלית ב-20 החודשים לאחר הלידה. מכאן שניתן להניח כי הורה המאמץ 3 תינוקות רכים בבת אחת יהיה זכאי לקצבת לידה. לגבי הורה המאמץ ילדים בגיל גבוה יותר, נתון הדבר לפרשנות, ועד כה אין בנמצא הכרעה מפורשת בחוק או בפסיקה.
  • קצבת לידה משולמת בנוסף לקצבאות אחרות, כמו: מענק להורה מאמץ או קצבת ילדים.
  • חוק הביטוח הלאומי קובע כי קצבת הלידה תשולם במשך 9 חודשים, אולם בפועל המוסד לביטוח לאומי משלם את הקצבה במשך 20 חודשים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים