סטודנטים הורים שבני זוגם משרתים במילואים, זכאים לרישום מוקדם לקורסים בהתאם לנוהלי המוסד
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנטים הורים לילדים מתחת לגיל 13 בחלק ממוסדות הלימודים, שבני זוגם משרתים במילואים, זכאים לרישום מוקדם לקורסים בתקופת ההרשמה בהתאם לנוהלי המוסד.

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות