הקדמה:

סטודנטים הורים בחלק ממוסדות הלימודים, שבני זוגם משרתים במילואים, עשויים להיות זכאים לרישום מוקדם לקורסים בתקופת ההרשמה
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודיסטודנטים הורים בחלק ממוסדות הלימודים, שבני זוגם משרתים במילואים, עשויים להיות זכאים לרישום מוקדם לקורסים בתקופת ההרשמה.

דוגמה
  • באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחת לפחות שגילו אינו עולה על 14 ובני זוגם משרתים במילואים.
  • יש לפנות למזכירות המחלקה לביצוע רישום מוקדם טרם יציאת בן הזוג למילואים ולהמציא אישור שירות מילואים רלוונטי.
דוגמה
  • במרכז האקדמי פרס, זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחת לפחות ושבני זוגם משרתים במילואים.
  • יש לברר זאת מול דיקן הסטודנטים במוסד הלימודי. כל מקרה ייבחן לגופו.

חשוב לדעת

  • ייתכנו מוסדות לימוד נוספים המעניקים זכות זו.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות