הקדמה:

  • בנוסף למרשם הפלילי של קטינים ישנו הרישום המשטרתי המופיע אף הוא בתדפיס הפלילי וכולל תיקים שטרם הגיעו להעמדה לדין או שהוחלט שלא להגיש כתב אישום וכן תיקים המתנהלים בבית המשפט.
  • בסמכות ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה (או קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה שהוסמך לכך) לבטל רישום זה לפי קריטריונים שונים המופיעים בתקנות המשטרה.

ביטול הרישום המשטרתי של קטינים

  • רישום על חשד לביצוע פשע והחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין - יבוטל לאחר 5 שנים מיום האירוע.
  • רישום על חשד לביצוע עוון והחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין - יבוטל לאחר 3 שנים.
  • זאת אלא אם גורם מוסמך החליט אחרת.

חשוב לדעת

  • אם הביטול לא נעשה באופן אוטומטי, ניתן לפנות למשטרה בבקשה לבטל את הרישום המשטרתי בתום התקופה.
  • חישוב התקופה לביטול הרישום הוא מיום ביצוע העבירה.
  • עם ביטול הרישום המשטרתי, פריט הרישום לא יופיע במרשם הפלילי.
  • תיקים שנסגרו בעילת "היעדר אשמה", אף הם אינם מופיעים במרשם הפלילי.

חקיקה ונהלים