בעיקרון המידע הפלילי (המרשם הפלילי והמרשם המשטרתי) הוא חסוי, ורק האדם שאליו מתייחס המידע רשאי לעיין בו
למרות זאת, גופים מסוימים הקבועים בחוק רשאים לקבל גישה למידע הפלילי ואף להעביר אותו ביניהם ללא הגבלה

בעיקרון המידע הפלילי (המרשם הפלילי והמרשם המשטרתי) הוא חסוי, ורק האדם שאליו מתייחס המידע רשאי לעיין בו.

  • למרות זאת ישנם מספר גופים שיש להם גישה חופשית למידע הפלילי, הם רשאים לעיין בו ואף להעביר אותו ביניהם וזאת לצורך מילוי תפקידיהם.
  • גופים אלה אינם חייבים להודיע לאדם, שאליו מתייחס המידע, על כך שהם מבקשים או מקבלים את המידע אודותיו, ולא צריכים לבקש את הסכמתו.
שימו לב
גופים אלה אינם חשופים באופן אוטומטי למידע על זיכוי של אדם מתוך המרשם הפלילי. עם זאת המשטרה רשאית למסור להם את המידע הזה רק אם הדבר נדרש להם למניעת עבירות מסוימות או במקרה של בדיקת סיווג ביטחוני בשב"כ. למידע נוסף ראו גופים שזכאים לקבל מידע מהמרשם המשטרתי.

רשימת הגופים בעלי גישה חופשית למידע הפלילי

  • המשטרה
  • שירות הביטחון הכללי
  • המשטרה הצבאית
  • אגף המודיעין במטה הכללי של צה"ל
  • המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
  • אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון
  • המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים
  • היחידה לחקירות פנים בצה"ל

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים