החוק מתיר למשטרה לנהל רישומים לצרכיה בנוסף למרשם הפלילי
המשטרה מנהלת רישום משטרתי הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
חלק מהמידע חשוף לגופי ביטחון מסוימים, ובנוסף גופים מסוימים זכאים לדרוש ולקבל מידע מהמרשם בנסיבות מסוימות


ראו גם

בנוסף למרשם פלילי, לכל אדם ישנו גם רישום משטרתי המופיע במרשם המשטרתי.

 • המרשם המשטרתי כולל:
  • תיקי חקירה פתוחים
  • תיקים פליליים שמתנהלים בבית המשפט, כולל תיקים שעוכבו בהם ההליכים כי לא ניתן להביא את הנאשם למשפט
  • תיקים שנסגרו ללא העמדה לדין - בעילות של "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור". (תיק אשר נסגר בעילה שהיא "היעדר אשמה" אינו מופיע ברישום המשטרתי. במידת הצורך, ניתן לפנות לתביעה לשינוי עילת סגירת התיק).
  • תלונות שהוגשו ולא נפתחה בעניינן חקירה (אם כי המשטרה לא חייבת לכלול מידע זה במרשם המשטרתי)
  • תיקים שהסתיימו בהסדר
  • תיקים שכתב האישום בהם בוטל
  • משפט שהסתיים בזיכוי
  • הליכים שעוכבו בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה
 • פרטי הרישום המשטרתי חשופים למשטרה ולגופי ביטחון בלבד.

ביטול רישום משטרתי

 • ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה (או קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב ומעלה שהוסמך לכך) רשאי לבטל רישום משטרתי שעניינו תיק סגור. (אם מדובר בפרט של תיק שעוכבו בו ההליכים, ביטול הרישום מותנה בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה).
 • הנתונים שיילקחו בחשבון בהחלטה על ביטול רישום משטרתי הם:
  • הזמן שחלף מיום האירוע, שבגללו נפתחה החקירה , ובתיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים
  • גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
 • למידע נוסף ראו :
 • ביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים
 • ביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים של קטינים
שימו לב
רישום משטרתי שעניינו תיק סגור, בעבירה שאינה פשע, יבוטל אוטומטית בתום 7שנים מיום האירוע, ואם מדובר בקטין - הרישום יבוטל בתום חמש שנים מיום האירוע.

חשוב לדעת

חקיקה